Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Aktuálne

Podmienky nástupu do M©
Zápis detí do M©
Z Pedagogicko psychologickej poradne a poradenstva v Holíči sme dostali odkaz na sµúbené video pre rodičov predąkolákov na tému ąkolská zrelos». Videom sa snaľili vytvori» informatívny materiál pre rodičov predąkolákov a zároveň sa im prihovori», kedľe protipandemické opatrenia im neumoľňujú by» s nimi v osobnom kontakte ako tomu beľne bývalo po minulé roky priamo v priestoroch materských ąkôl.
Video nájdete na www.youtube.com alebo na webovej stránke www.poradnaholic.sk

© 2021, Základná ąkola s materskou ąkolou Unín