Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2017

Najčastejšie chyby pri výchove jedináčika.


Prehnaná starostlivosť je najmä vtedy, keď sú rodičia jedináčikov v staršom veku, sú úzkostliví, prehnane reagujú pri každej chorobe, pri každom úraze, nadmieru dieťa ochraňujú a doslova mu bránia v samostatnosti. Jednoducho zo svojho dieťaťa vychovávajú nesamostatného jedinca, ktorý sa neskôr nevie zaradiť do normálneho života. Presný opak je rozhodnutie mať dieťa u ľudí, ktorí majú kopu vlastných koníčkov, naplno sa venujú kariére a všetok voľný čas trávia v spoločnosti priateľov či kdesi na cestách. Dieťa je im v podstate na príťaž.
Nezabúdajte:

  • Jedináčik potrebuje rovesníkov. Psychológovia upozorňujú, že nie je dobré, ak je v detstve vylúčený z kolektívu. Naopak, odporúčajú prihlásiť jedináčika do MŠ najneskôr v 4 rokoch.
  • Niektorí rodičia si myslia, že súrodenca nahradia domácim zvieraťom. V krajinách západnej Európy je bežné, že za kompletnú rodinu sa považuje matka, otec, dieťa a pes. Adekvátna náhrada za súrodenca to nie je, to si musia rodičia uvedomiť, ale je to príjemný spoločník. Dieťa sa môže o zvieratko starať, je zaň zodpovedné.
  • Ak sa dieťa nemusí doma deliť so súrodencami, naučte ho, aby sa z času na čas delilo aspoň s vami. Stačí, keď ho požiadate, aby vám nechalo polovicu z balíčka cukríkov alebo dalo v cukrárni ochutnať zo svojho koláča.
  • Aj keď máte len jedno dieťa, odmala ho učte, že nemusí mať všetko, čo si zaumieni. Dobré odriekanie mu často prospeje viac, ako keď ho zahltíte materiálnym blahobytom.
  • Nesnažte sa svojmu dieťaťu vždy ustupovať, nepodriaďujte sa len jeho túžbam a záujmom. Vysvetlite mu, že raz bude tráviť víkend tak, ako chce ono, inokedy tak, ako chcete vy.
  • Jedináčikovia sú oveľa sebavedomejší než ostatní. Majú totiž minimálne dvoch dospelých, ktorí ich denne utvrdzujú v tom, že sú dôležití a majú svoju hodnotu.
  • Neprenášajte na dieťa vlastné nesplnené ambície, nesnažte sa vyplniť každú jeho voľnú minútu nejakou aktivitou.
  • Rešpektujte jeho individualitu a schopnosti ktoré má.
  • Ponechajte mu istú voľnosť, veďte ho k samostatnosti. Ciele, ktoré dosiahne vlastným pričinením, si bude vážiť viac ako vami vydláždenú cestičku k úspechu a šťastiu.

Vychovávajte svoje dieťa tak, ako cítite, že je správne.
Treba sa vyhnúť prílišnému rozmaznávaniu a výchovu prispôsobiť veku a osobitosti človeka.