Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2019

Nočný des.


Takmer každé dieťa má príležitostne znepokojujúce sny ktoré vrcholia v predškolskom veku, najmä u troj - a štvorročných detí, ale môžu sa začať i skôr. Bez zjavnej príčiny sa deti v noci boja a plačú zo spánku. Tak ako ostatné sny, aj nočné mory sa objavujú počas tej fázy spánku, keď je mozog veľmi aktívny, keď spracúva zážitky a informácie, ktoré dieťa získalo počas bdenia. Obrazy, ktoré mozog počas spánku spracúva, sú také živé, že sa dajú reálne, takisto ako emócie, ktoré daný obraz sprevádzajú. Nočné mory sa objavujú častejšie v druhej polovici nočného spánku, keď sú REM (rapid eye movement) dlhšie. Deti vlastne nie sú zobudené - spia, len sny a obrazy, ktoré sa im snívali ich vystrašili.
Proti nočným morám sa nedá robiť prevencia, ale to, čo môžete ako rodičia urobiť, je, že vytvoríte dieťaťu podmienky na pokojnú noc.
Rodičia si myslia, že za zlé sny detí sú zodpovedné nepríjemné denné zážitky, no nie je to celkom pravda. Ak sa nočné zlé sny objavujú len zriedka, nie je dôvod na obavy. V prípade, že sa dieťa budí s nočnými morami často, je potrebné hľadať ich dôvod. V ťažších prípadoch sa však treba obrátiť na skúseného detského psychológa, aby pomohol situáciu zvládnuť nielen dieťaťu, ale aj celej rodine.

Ako môžete dieťaťu pomôcť:

 • sledujte, čo sa dialo v deň, keď malo dieťa v noci zlé sny
 • stačí zážitok - radostný ako oslava narodenín, návšteva ZOO - a noc je plná vzruchu
 • stačí zážitok - negatívny - neznámy človek v okolí dieťaťa - a noc je plná vzruchu
 • ak dieťa zle reaguje na zmeny správania, zvykov, prostredia, musíte to brať do úvahy
 • snažte sa každú zmenu dieťaťu vopred avizovať, pripravovať ho na ňu
 • oboznámte dieťaťa s prostredím kam má ísť, vysvetliť mu zmenu, čo sa bude diať
 • zoznámte ho s ľuďmi s ktorými sa stretne a dajte mu šancu to spracovať
 • niekedy postačí zmeniť denný režim, mieru a formu podnetov ktoré za deň dostane
 • hodinu pred zaspávaním by sa dieťa nemalo rozrušovať pozeraním rozprávky
 • hodinu pred zaspávaním by sa dieťa nemal rozrušovať hraním hier na počítači
 • večerná činnosť sa má zmeniť na pokojnú a relaxačnú
 • nedajte sa vydierať a vtiahnuť do kolotoča nočných presunov z postele do postele
 • pamätajte na zabezpečenie pokojného spánku

Inak sa jeho strachy, zážitky a úzkosti budú naďalej prejavovať v snoch a nočných morách.