Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2023

Opäť september - prvý školský deň


September je zrejme najťažší mesiac, teda aspoň pre malých škôlkárov. Tí sa totiž ráno musia rozlúčiť so svojimi rodičmi a ostať v cudzom prostredí. Na nový režim si niektoré detičky zvykajú aj celé týždne.
Deti si musia na škôlku zvyknúť
Mnohé deti si totiž dlho a ťažko zvykajú na nové prostredie v škôlke. "Dieťa je zrazu vytrhnuté z bezpečného prostredia, z toho prostredia, kde sa mu všetci prispôsobujú" . Podľa pedagógov to môže trvať aj týždne, kým sa deti naučia na nový režim. Najväčším problémom je, keď si škôlkár konečne zvykne a potom ochorie. "Tieto deti sú častejšie choré a tam sa to preruší a znova začína celý proces odznova," .
Práve september je totiž najkritickejší. Deti si totiž zvykajú na nový režim. Ranné vstávanie ako aj samotná koncentrácia je pre nich poriadne ťažký oriešok. Dlhý spánok, neskoré vstávanie, rozprávky, šantenie vonku. Aj takto vyzerajú prázdniny nejedného dieťaťa. Už o pár dní ich však po dvoch mesiacoch príjemných aktivít čakajú povinnosti. Podľa odborníkov to trvá až mesiac, kým si dieťa zvykne na nový denný režim.
Nutné dodržiavať režim
Prirodzene, málokomu sa páči, že stratí slobodný výber aktivít a namiesto toho bude musieť sedieť v lavici a pozorne počúvať. "Aj tie zmeny nálad sú veľmi výrazné, môže tam byť aj nejaká prirodzená frustrácia z toho, že je nútené dodržať nejaký režim. Z každej frustrácie môže plynúť aj nejaká tá agresivita toho dieťaťa, čiže aj to dieťa môže byť aj prirodzené neposlusné.
Ľahké to však nemajú ani deti, ktoré nastupujú prvý raz do škôlky. Prvý deň je pohodička, lebo tie malé detičky je to pre nich niečo nové, potom ten druhý, tretí deň tie deti si uvedomia, že čo sa vlastne deje, že v tej škôlke ostávajú bez rodičov a potom príde aj ten plač a vyslovene, že trhanie od rodičov, trvá to tak týždeň - dva a potom už deti nechcú ísť zo škôlky domov. Všetko chce svoj čas a hlavne trpezlivoť.
Začnite s tréningom
Podľa odborníkov je však na prípravu dieťaťa na nový denný režim stále dostatok času. "Posledný augustový týždeň už treba tie deti trochu začať disciplinovať a nabehnúť na režim.