Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2023

Narcizmus


Nemýľte si sebavedomie s narcizmom, ide o dve odlišné veci. Čo sa udeje s deťmi, ktorým rodičia nedávajú vo výchove žiadne hranice.
Keď je dieťa pre rodičov malým božstvom.
Narcizmus nie je skutočná sebaláska. Mnohí si ju pletú s nekritickým zbožňovaním seba samého, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako pravdivé, no nie je tomu tak. Narcis je veľmi neistý človek, má nízke sebavedomie a preto potrebuje neustály dôkaz svojej jedinečnosti. Potrebuje obdiv ľudí, aby ho dokola presviedčal, že za niečo stojí. Ak ho nedostane, je kritizovaný alebo spoločnosťou odmietnutý, má sklon k hnevu až agresivite (nadávky, slovné osočovanie, aj fyzické násilie).To je napríklad presný príklad dieťaťa, ktorého rodičia vychovávajú bez hraníc, neučia ho pravidlám, ale naopak sú benevolentní a bezmedzne dieťa obdivujú.
Narcistické deti vždy musia byť stredobodom pozornosti. Ak im ju spoločnosť nevenuje, dokážu byť otravné, vyvádzať, mrnčať a robiť všetko preto, aby si ju získali. Potrebujú obdiv a neustále uisťovanie, že sú úžasné.
Viac im záleží na obdive rovesníkov, ako na skutočnom priateľstve, zlyhávajú v empatii. Hoci sa môže zdať, že sú príliš sebavedomé, v skutočnosti ho majú nedostatok. Ich sebaúcta je veľmi krehká, sú náchylné k výbuchom ak sú kritizované, odmietnuté, zahriaknuté alebo si z nich niekto robí srandu.
Narcistické dieťa sa dá popísať veľmi jednoducho. Potrebuje stálu pozornosť a obdiv, uistenie, že je skvelé. Nie je schopné fungovať v spoločnosti, pretože je naučené, že na neho pravidlá neplatia. Rodičia mu ustupujú, chránia ho pred svetom, preto sa nemá odkiaľ naučiť správne maniere.
Nie je zvyknuté počuť Nie alebo odmietnutie svojej žiadosti, preto často mrnčí, vyvádza a nevie efektívne spracovať sklamanie. Vyžaduje, aby sa s ním zachádzalo inak ako s ostatnými deťmi, čiže - čo platí pre Aničku, nemusí predsa platiť pre mňa. Narcistické deti nemajú vyvinutú empatiu, nevedia sa vcítiť do druhého a pozrieť sa na situáciu pohľadom rovesníka. Sú obyčajne hlučné, vyzerajú rozmaznane a namyslene.
Ako sa vyhnúť narcizmu.
Nastavte hranice a dbajte na ich dodržiavanie za každých okolností. Hovorte dieťaťu Nie, nedajte mu dôvod vyjednávať. Učte ho, ako zvládať frustráciu z odmietnutia aby sa v budúcnosti vedelo popasovať so sklamaním a zlyhaním. Za chyby ho netrestajte, ale dbajte aby ich napravilo a bolo vystavené ich prirodzeným dôsledkom.