Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - február 2021

Spolupráca s logopédom.

Veľa rodičov odmieta z rôznych dôvodov navštevovať pracovisko logopéda v mylnom presvedčení, že to môžu zvládnuť sami. Za žiadnych okolností by sa niekto nemal snažiť realizovať logopedickú intervenciu, ak nemá špeciálne terapeutické kurzy orientované na podporu a rozvíjanie reči. Ani jedna učebnica, žiadny tréning nie je schopný naučiť rodiča zručnosti, ktoré poskytujú logopedickú starostlivosť. Môže sa stať, že v snahe pomôcť dieťaťu, ktoré trpí rôznymi poruchami reči, môžu zhoršovať jeho rečový prejav. Avšak pomocou nasledovných komunikačných stratégií sa môže aj rodič stať efektívnym komunikačným partnerom dieťaťa.

1. Hovoriť s dieťaťom tvárou v tvár - komunikovať s dieťaťom z jeho perspektívy tak, aby videlo váš pohľad a ústa.
2. Čakanie - poskytnúť dieťaťu dostatok priestoru na vyjadrenie jeho myšlienok.
3. Nasledovanie záujmu - pri sledovaní záujmu dieťaťa o niečo na čo práve myslí je vhodná chvíľa na poskytnutie slovného doprovodu. Počuté slová priraďuje k myšlienkam.
4. Opakovanie - vytvárať situácie, pri ktorých môže dieťa stále opakovať nové slová a vety.
5. Gestá - pomocou gest je veta pochopiteľnejšia ,,čitateľnejšia". Dieťa ľahšie porozumie slovám a naučí sa samo používať gestá.
6. Vyladenie sa na správnu rečovú úroveň - vytvárať vety jednoduché, nie príliš dlhé, spomaliť tempo.
7. Výmena raz ty, raz ja - vymeňte si s dieťaťom role najprv na neslovnej úrovni. Dieťa sa naučí počúvať druhého.
8. Interpretácie - snažiť sa pretlmočiť všetko čo dieťa komunikuje. Dávať mu najavo, že ho počúvame a porozumeli sme mu.
9. Napodobňovanie - napodobňovať pohyby tela, rúk, gest akoby pohľad do zrkadla.
10. Nálepky - pomenovanie všetkého okolo nás, dieťa sa učí pomenovať ľudí a predmety.
11. Premosťovanie - dieťaťu, keď sa učí pomenovať predmety, hovorte mu o tom predmete viac informácií.
12. Modelovanie - poskytnúť dieťaťu správny rečový vzor, spisovný jazyk aj správnu gramatiku.
13. Konverzácia, otázky a odpovede - správne položiť otázku, aby malo dieťa priestor na vyjadrenie myšlienok.
14. Napovedanie - pomôcť dieťaťu pri odpovedi len prvou časťou slova alebo položením otázky ponúkajúcej výber odpovede.