Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2016

Test laterality alebo ľavorukosti.


Rodičia môžu pomerne nenáročným spôsobom získať základné informácie, či je dieťa ľavoruké, alebo pravoruké, čiže o dominantnej ruke. To je v predškolskom období nevyhnutné vedieť, aby ste sa spolu s dieťaťom rozhodli, ktorou rukou má v škole písať. Slúžia na to testy laterality. Zdenka Drnková uvádza 10 skúšok a môže vám dať odpoveď, ktorú ruku dieťa preferuje.

  • Predmety dávajte pred dieťa tak, aby obe ruky mali rovnakú šancu siahnuť po nich.
  • Potrebujete: koráliky, niť, papier, ceruzku, kocky, škatuľku, loptičku, 10 kariet
  • Zoberte si papier, kde ku každému číslu skúšky dáte P, ak to dieťa robilo pravou rukou
  • Ak dieťa použilo ľavú ruku, zapíšte Ľ.
  • Ak oboma alebo ak sa neviete rozhodnúť, napíšte A ako ambivalentne, čiže obojstranne.

Skúška č. 1. Vkladanie korálikov do fľaše. Dieťa postupne vkladá do fľaše 10 korálikov. Pohyby má vykonávať rýchlo, ale opatrne, aby koráliky nerozhádzalo. Ak pracuje pravou rukou - zapíšeme P, ľavou - Ľ, ak ruky strieda - A
Skúška č. 2. Zasúvanie kolíkov do otvoru. Hra, kde dieťa niečo vkladá do otvorov. Dajte dieťaťu 5 predmetov a povedzte mu, že ich má zasúvať do nejakých otvorov. Keď pri tom vystrieda obe ruky - píšete A.
Skúška č. 3. Vhadzovanie lopty do škatuľky. Dieťa vhadzuje loptičku do škatule jemne, spolu trikrát. Dominantná ruka je tá, ktorá hádže. Ak dieťa ruky strieda, zapíšeme A.
Skúška č. 4. Navliekanie korálikov. Dieťa navlieka koráliky. Robí to tak, že na niť navlieka korálik alebo korálikom navlieka niť. Za dominantnú považujeme tú, ktorá vykonáva pohyb.
Skúška č. 5. Umývanie rúk. Dieťa ukazuje, ako si umýva ruky. Zaznamenáva dominantnú ruku, je to tá, ktorá umýva palec. Skúška č. 6. Stavanie veže. Dieťa má stavať kocky na seba čoraz vyššie tak, aby veža nespadla. Ak dieťa používa obe ruky, zaznamenávame A.
Skúška č. 7. Tlieskanie. Dieťa vám ukazuje, ako vie tlieskať. Dominantná ruka (P alebo Ľ) je aktívna a druhá funguje ako predložka (leží a druhá po nej udiera. Tlieskanie oboma rukami alebo striedavo pred telom - ruky sa zrážajú - hodnotíme A.
Skúška č. 8. Kresba domčeka. Úloha znie: ,,Nakresli domček najprv jednou a potom druhou rukou. " Kresba dominantnej ruky (P alebo Ľ) je obratnejšia, prepracovanejšia, istejšia a obrázok je často aj väčší, s pevne vedenými čiarami. Takmer rovnaké domčeky oboma rukami sú nevyvážená lateralita.
Skúška č. 9. Dieťa bodkuje (úderom ceruzky robí na papier bodky) asi 30 sekúnd jednou rukou a potom rovnaký čas aj druhou rukou. Ruka, ktorá mala menší rozptyl a dieťa s ňou častejšie trafilo do jedného bodu, je dominantná a zapíšete ju.
Skúška č. 10. Obracanie kariet. Dieťa obracia karty najprv jednou rukou a potom druhou rukou. Robí to, ako najrýchlejšie vie. Merajte, koľko sekúnd mu to trvalo. Výkon rýchlejšej ruky zapíšeme P alebo Ľ. Ak je rozdiel medzi rukami malý (20%), dáte A.

Vyhodnotenie: Spočítajte, koľko ráz dieťa použilo ruku P a Ľ, ako aj striedanie rúk - A. Podľa vyššieho výsledného čísla dokážete povedať, ktorá jeho ruka je dominantná. Niekedy sú údaje nejednoznačné, čísla pri ruke P a Ľ sú rovnaké, vtedy sa treba spojiť s odborníkom, t.j. psychológom na určenie laterality.