Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2016

Strach a úzkosť u dieťaťa

Strach je prirodzený prejav dieťaťa aj dospelých. Prirodzená miera bojazlivosti je pre každého jedinca potrebná až nevyhnutná. Plní ochrannú funkciu, umožňuje vyhnúť sa riziku a nabáda nás na opatrnosť. Strach je definovaný ako negatívna emócia viazaná na konkrétny objekt. Úzkosť je obava bez zjavnej príčiny. Ak je to jeho osobnostná črta, bojí sa stále a všetkého, je to úzkostlivosť.
Úzkosť spôsobuje, že dieťa sa z danej situácie snaží uniknúť, a to veľmi rýchlo. Úzkosť je sprevádzaná aj telesnými prejavmi, ako sú búšenie srdca, potenie alebo ,,motýle" v žalúdku. Ak má dieťa napríklad strach z ohňa, nebude doň dávať ruky.
Čo vám napovie, že dieťa trpí úzkosťou?

Ak dieťa:

 • je príliš prítulné, maznavé aj k neznámym ľuďom,
 • je často rozrušené a impulzívne
 • má ťažkosti neurotického charakteru ako očné ,,blikanie - tikanie", mädlenie rúk, štipkanie kože okolo nechtov a iné.
 • má problémy so zaspávaním, prípadne sa budí zo spánku, nevie spať tak dlho a tak dobre ako predtým,
 • má psychosomatické ťažkosti, napríklad sa mu potia ruky, rýchlo dýcha, silno mu bije srdce, sťažuje sa na bolesti hlavy, bolesti brucha, vracia

Strach dieťaťa vyvolávajú:

 • hlasné zvuky, hudba, hlasy,
 • správy o katastrofách a ich vizuálne obrazy
 • nedobrovoľné stretnutia s vlastnými každodennými skúsenosťami ktoré u detí vyvolávajú neistotu (napr. hádka rodičov, trest)
 • imaginárne bytosti a rozprávkové stvorenia
 • nerozlíšiteľná zmes fantázie a reality
 • zobrazenie smrti, bolesti, zranenia
 • nedostatočný pocit bezpečia pri sledovaní rozprávky, filmu
 • skúšky odvahy, ktoré presahujú citové možnosti dieťaťa a ktoré deti preťažujú.

Rady proti strachu:

 • Nepodceňujte žiadny strach dieťaťa, venujte mu veľkú pozornosť.
 • Hovorte s dieťaťom o tom, čoho sa bojí.
 • Ak o tom dieťa nevie hovoriť, môže to aj nakresliť.
 • Buďte pre dieťa istotou - ak sa bojí, musí mať istotu že ho ochránite
 • Porozprávajte sa s dieťaťom o tom, čoho ste sa báli, keď ste boli malý
 • Hľadajte spolu riešenia, čo by mu pomohlo proti strachu.
 • Nevystavujte zámerne dieťa situáciám, ktorých sa bojí.
 • Pred spaním sa spýtajte dieťaťa o čom peknom chce, aby sa mu snívalo.
 • Vytvorte si s dieťaťom rituál proti strašiakom.
 • Nestrašte deti keď neposlúchajú.
 • Hľadajte príčiny strachu dieťaťa, všímajte si, čoho sa bojí a kedy sa strach opakuje.
 • Naučte dieťa relaxačné techniky - zhlboka dýchať ap.
 • Zistite, čo deti sledujú na počítači či v televízii.
 • Ak však strach pretrváva dlho a neodznieva alebo sa nemení, treba sa obrátiť na detského psychológa.