Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2017

Výchovné pravidlá rodičov.


  • Pokojne dieťaťu po príchode z práce povedzte:" Teraz mama potrebuje päť minút ticha na relaxovanie, (oddych) prosím, a ty si premysli, s čím sa budeš hrať. Potom sa budem venovať už len tebe." Deti vedia byť tolerantné k potrebám ľudí okolo nich, dokonca aj rodičov.
  • "Nekrič, trhá mi to uši!" alebo "Prosím, hovor tichšie!" Čo je sympatickejšie? Čo by podľa vás na dieťa lepšie zabralo? Skúste to najmä dobrými formuláciami vyzdvihujúcimi správanie, ktoré chcete podporiť.
  • Autorita rodičov musí byť jednotná, druhý vychovávateľ nesmie dieťaťu povoliť, čo mu prvý zakázal. A naopak, jeden nesmie popierať to, čo dieťa druhý učil.
  • Ak deti pociťujú hranice ako prehnané a neprimerané, vnímajú ich ako trest a nezriedka sa uchyľujú k bojom o moc tým, že stále porušujú pravidlá alebo zákazy obchádzajú tajnosťami. Potom by ste mali hranice a pravidlá znovu premyslieť. Pokúsiť sa opäť získať deti na spoluprácu na formulácii nových hraníc a pravidiel.
  • Deti nepočúvajú, keď často opakujete: "Už som ti to hovorila tisíckrát!" a ešte to kričíte z inej miestnosti a ani ich nevidíte. K stanoveniu hraníc patrí rozhodnosť v postoji tela a v intonácii hlasu. Dieťa musí mať pocit, že vytýčenie hraníc myslíte vážne, a musí vedieť, že je určené práve jemu. Príďte k nemu, chyťte ho za ruku, pozrite sa mu do očí a povedzte, čo chcete. Overte si otázku, či vás dieťa počulo, a potom mu pomôžte, aby to dodržalo a bolo na seba pyšné, ako to zvládlo, keď rodiča poslúchlo.

Zastavte sa vo svojich denných povinnostiach a popremýšľajte o výchove svojich detí a o tom, čo chcete dosiahnuť a aké cesty k tomu vedú. Ako si predstavujete výsledok svojho rodičovského úsilia? Má byť vaše dieťa vychované? Čo to pre vás alebo okolie znamená? Aké má byť vaše dieťa? Výchova je každodenný proces, kde si musíte stanoviť výchovné pravidlá, určiť odmeny a tresty, ktoré dokážete uplatňovať. A aby to nebolo také ľahké, musíte vziať do úvahy, že každé dieťa je individualitou. Preto musíte zohľadniť konkrétne dieťa i jeho osobnosť, temperament, vek, emočné prežívanie - vlastne všetko, čo o ňom zistíte a viete.