Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - marec 2019

Prvý raz v škôlke


To, že dieťa začne chodiť do škôlky je akýmsi prvým stupienkom do spoločnosti. Najmä pre deti, ktoré nemajú starších súrodencov, ani sa veľmi nestretávajú s inými deťmi. Po nástupe do kolektívu sa môžu objaviť problémy, ako na strane dieťaťa, tak aj rodičov. Niektoré deti si v novom prostredí zvyknú ľahko, tešia sa a ráno v šatni vám ani nestihnú dať pusu a už utekajú za hračkami, kamarátmi... Iné sa síce tešia, ale po prvých dňoch, keď zistia, že je to "navždy", môžu začať škôlku odmietať a na prispôsobenie sa novej situácii potrebujú viac času. Zmeny Škôlka znamená pre dieťa častokrát niečo úplne iné, než pozná z rodiny: iný režim dňa, mnoho ďalších detí, s ktorými sa treba podeliť o hračky, akceptovanie cudzej osoby - pani učiteľky - ako aj osoby kľúčovej. Požiadavky nie sú hneď vyslyšané, niekedy nie sú splnené vôbec. Skúšajte odlúčenie Vaše dieťa by sa v tomto čase malo vedieť istý čas zaobísť bez matky a otca. Ak ho v rámci prípravy na škôlky na istý čas zveríte babičke, kamarátke, susede, umožňujete mu získať vedomie, že ho neopúšťate navždy, ale že sa vždy vrátite. Stretajte sa s rovesníkmi Je dobré, pokiaľ dieťa prichádza do kontaktu s približne rovnako starými deťmi, mohlo si trénovať vychádzanie s nimi, schopnosť podeliť sa, prípadne spoločne sa hrať (spoločnej - kooperatívnej - hre sa deti začínajú venovať okolo 3. roku). Dobrým miestom sú materské centrá, detské ihriská alebo spoločenstvo vašich kamarátok s ich detičkami. Fyzická náročnosť Deti po nástupe do škôlky bývajú viac unavené. Rýchlo vyčerpajú svoje zdroje energie, pretože deň v škôlke je pre nich spočiatku veľmi únavný. Niekedy môžu byť podráždené a reagovať inak, než ste boli doteraz zvyknutí. Preto v prvých dňoch pobytu v škôlke neplánujte už žiadne väčšia aktivity, ako napr. nákupy, návštevy. Radšej sa s drobcom porozprávajte o jeho nových zážitkoch a doprajte mu odpočinok. Na to aby Vaše dieťa zvládlo odlúčenie od rodičov od rodiny musí byť v prvom rade psychicky a fyzicky zrelé. Odborníci presne stanovili toto obdobie na vek 3 rokov. Prikláňame sa k tomuto názoru a z praxe vieme, že čím sú deti mladšie, tým ťažšie preklenú toto prelomové obdobie. Buďme empatickí a vžime sa do detskej dušičky. Od narodenia sú deti pri maminke a ockovi, pri blízkych členoch rodiny, ktorí sú tu len a len pre nich. Deti sú šťastné a spokojné. Majú všetok Váš čas a pozornosť. Prídu do kolektívu kde je 20 - 24 takých detí ako sú ony. Všetky potrebujú citlivý, milý prístup, pozornosť, pomoc, pohladenie, popestovanie. V materskej škole majú však všetky tie deti, Vaše deti iba jednu náhradnú maminku. Maminku pre všetkých. Je veľmi ťažké zvládnuť toto všetko aj pre nich, aj pre nás, aj pre Vás. Zvládneme to, nebojte sa! Postupne trpezlivo.