Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - október 2012

Desatoro pre rodičov

  1. Mám ešte malé ruky: prosím nečakajte, že keď si usteliem, nakreslím obrázok alebo hodím loptu, bude to dokonalé a bezchybné.
  2. Nehľadím na svet vašimi očami. Dovoľte mi, aby som ho bezpečne poznával, zbytočne ma neobmedzujte.
  3. Domáce práce tu budú vždy, ale moje detstvo len krátko. Nájdite si čas vysvetliť mi veci a divy nášho krásneho sveta a robte to ochotne.
  4. Som citlivý, prosím, nekarhajte ma a nepoúčajte celý deň. Správajte sa ku mne, ako by ste chceli, aby sa správali k vám.
  5. Vážte si ma a berte ma na zodpovednosť za moje konanie, dávajte mi rady do života a usmerňujte ma láskavým spôsobom.
  6. Aby som rástol, veľmi potrebujem vaše povzbudenie (nie však prázdnu chválu). Vaša kritika musí byť konštruktívna. Pamätajte si, že môžete kritizovať veci, ktoré robím, ale nie mňa.
  7. Dovoľte mi slobodne rozhodovať o svojich veciach. Dovoľte mi urobiť chybu, aby som sa z nej mohol poučiť.
  8. Nerobte veci, ktoré som urobil, po mne ešte raz. Potom mám pocit, že moja námaha nesplnila vaše očakávania. Viem, že je to ťažké, ale neporovnávajte ma s inými deťmi.
  9. Keď sa so mnou hráte, je to niečo neobyčajné, ale uvedomte si, že deti si potrebujú od rodičov na chvíľu ,,oddýchnuť" a rovnako rodičia od detí.
  10. Mám krátke nohy. Spomaľte svoj krok, aby som vám stačil.