Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2017

Hlúpe a neslušné slová z úst detí.

Aj keď sa v domácom prostredí usilujeme správať a vyjadrovať slušne, na verejnosti, na ihrisku či pri nástupe do materskej školy sa dieťa stretáva s celou plejádou neslušných výrazov a vulgarizmov. Po príchode dieťaťa domov a vyslovení novej "hlášky" zostáva veľa rodičov zaskočených. Ako reagovať v takejto chúlostivej situácii? Čo dieťaťu vysvetliť?
Deti sa s rozličnými nadávkami stretávajú už v rannom veku. Ako - tak sú chránené domácim prostredím., ale po otvorení sa verejnosti sa pred nimi objaví celkom nový svet poznania. Nástupom do kolektívu pribudnú, samozrejme noví kamaráti. S nimi sa spájajú celkom nové slová, žiaľ, skôr s nelichotivým významom. V predškolskom veku sú "obľúbené" najmä zvieracie nadávky: krava, somár, ale aj debil, idiot. K tým nepublikovateľným sa deti spravidla dostávajú nechtiac na verejnosti, a keďže im uši slúžia dobre, pamäť tieto výrazy hneď zafixuje ako niečo, čo je raritou. Môžu ich poznať aj z domu, ak sa tak rozprávajú medzi sebou rodičia, starí rodičia či sused, čo, žiaľ, tiež nie je výnimka.
Nadávky dieťa v kolektíve iných detí či dospelých používa predovšetkým preto, aby ukázalo, kto je "šéfom" a má moc zaujať a pobúriť. Takmer nikdy však deti nevedia, čo slovo, ktoré hovoria, znamená. Keď totiž povie: "Ty si kôň," nič zvláštne sa nestane, ale keď povie: "Ty si debil", to sa začnú diať veci! Celé okolie reaguje, matka ho vyhreší a dieťa si pripadá ako hrdina. Rodičia sú šokovaní, keď nadávky dieťa použije doma a oni ich začujú prvý raz. Je to situácia, pri ktorej ich to zdvihne zo stoličky.
Taktiky na odstránenie:
Zámerné ignorovanie je nevšímať si to a najmä upútať pozornosť dieťaťa práve na to slovo alebo vetu, ktorá zaznela. Na začiatok je to dobrá stratégia. Vtedy by ste sa mali od dieťaťa držať bokom, nepozerať naň, neoslovovať ho. Ak nebude nasledovať nijaká reakcia, ktorú dieťa očakáva, nevyprovokuje vás takýmto správaním, stane sa slovo pre dieťa čoskoro nudným a v najbližšom čase ho nepoužije. Táto taktika však neplatí na všetky deti a za každých okolností. Ak vaše dieťa opakovane vulgárne nadáva, robí to naschvál s cieľom provokovať. Vtedy už ignorovanie nie je namieste. V takom prípade treba rázne zakročiť a určiť hranice, ktoré dieťa prekročilo.
Vysvetľovanie a rozhovor o tom, čo sa stalo. Začnite tým, či tomu slovu rozumie a čo to podľa neho znamená. Vysvetlite mu, že nemusí opakovať všetko, čo počuje, a malo by používať len slová, ktorým rozumie, aby sa mu nikto neposmieval, že nevie, čo hovorí.
Povedzte dieťaťu, s akými následkami musí rátať, ak bude aj naďalej nadávať. Je možné, že dosiahnete dobrý výsledok. Môže sa však stať aj pravý opak a dieťa vás bude ďalej provokovať a s radosťou hovoriť slová, ktoré nechcete počuť.


Päť pravidiel pri zaobchádzaní s vulgarizmami - (článok Február)