Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Pre rodičov - apríl 2012

Starí rodičia - ľijúca história rodiny

Jadro rodiny tvorí otec, matka a deti. Nemali by sme vąak zabúda» na milujúcich starých rodičov, ktorí môľu ponúknu» svoje skúsenosti a obohati» rodinné väzby a komunikáciu.