Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2022

Chcete vychovať vnútorne silné dieťa? (3.)


Nevynechávajte deti z rozhodovania
Tam, kde je to možné, diskutujte s deťmi a primerane veku zohľadnite pri rozhodnutiach ich názor. Ak sa im niečo nepáči, opýtajte sa ich, ako by si predstavovali riešenie. Porozprávajte sa o jeho výhodách a nevýhodách, aby pochopilo, ak sa rozhodnete inak. Učíte ho tak viesť dialóg, zohľadniť aj názory a pohľady druhého a rešpektovať iný názor. Takto sa môžete napríklad rozhodovať o nedeľnom výlete, výbere jedla na obed či dohadovať čas strávený pri obrazovke.

Nenechajte deti zľahčovať si povinnosti
Úloha odovzdaná na poslednú chvíľu, klavírna skladba narýchlo zahraná s piatimi chybami a koniec cvičenia, narýchlo načarbaný projekt. toto všetko, ak dieťaťu prejde, ho učí hľadať skratkovité riešenie, aby čím skôr dosiahlo svoju hladinu komfortu pri hre alebo oddychu. Môžeme dieťa motivovať k dôslednosti, vyžadovať od neho veku primerane dobre odvedenú prácu, pri ktorej sa snaží o dobrý výsledok. Nie je rozhodujúci samotný výsledok, ale snaha a trpezlivosť, ktorú dieťa pri jeho tvorbe vyvíja.

Nenechajte svoje dieťa, aby sa podceňovalo
Prázdna chvála nefunguje. Hľadajte na dieťati jeho silné stránky a nenechajte sa strhnúť ustavičnou kritikou. Podporujte ho v činnostiach, ktoré má rado a daria sa mu. Na nevhodné správanie ho upozornite, no vyjadrite mu dôveru, že časom sa mu podarí takéto správanie regulovať. Je veľmi dôležité, aby sme svojmu dieťaťu dôverovali najmä my rodičia.

Nevydierajte svoje deti
Rodičovská manipulácia dieťaťa je veľmi rozšírený nástroj, ku ktorému sa z času načas uchýli takmer každý rodič. Ide však o nebezpečný vzorec správania. Ak sa dieťa od nás vydierať nenechá, nedostaneme ho tam, kam chceme a to nás môže v prvej chvíli nahnevať. V skutočnosti to znamená veľký výchovný úspech. Do budúcna je to pre dieťa veľká devíza. Raz stratíme svoj vplyv a je veľmi dôležité, aby sa dieťa vedelo ohradiť voči vydieraniu zo strany druhých - aby ho nemohla ovplyvniť partia kamarátov, aby netrpelo týranie zo strany partnera alebo sa nestalo časom otrokom vlastných detí. Nevydierajme svoje deti aj za cenu toho, že neurobia, čo chceme. Vysvetľujme im zmysel zásad, ktoré im v živote pomôžu. Ak od nich chceme poriadok vo vlastnej izbe, rozprávajme sa s nimi o jeho výhodách a nevýhodách. Trvajme na odstránení neporiadku v spoločných priestoroch, ale ponechajme im možnosť mať vo vlastných veciach "bordel", aby pocítili rozdiel. Nepomáhajme im hľadať stratené veci v ich neporiadku.

Nepovažujte dobré veci za samozrejmé
Ak sa dokážete tešiť z pekného počasia, dažďa aj snehu, naučte to aj svoje deti. Ukazujte im to pekné, čo je okolo nich. Ak máte niečo, po čom ste túžili, porozprávajte im o tom. Naučte ich byť vďační za veci, ktoré sa zdajú samozrejmé. Takéto dieťa si aj v budúcnosti nájde dôvod na radosť bez toho, aby sa okolnosti prispôsobovali jemu. Vo výchove však netreba len bezcielne zakazovať a prikazovať. Dôležitá je hlavne komunikácia a nie karhanie, inak sa to môže obrátiť proti vám.