Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - máj 2024

Môže mať dieťa depresiu?

Čo je to depresia
Väčšina z nás zrejme z času na čas pociťuje smútok, život nám prináša rôzne situácie a niekedy reagujeme smútkom, skľúčenosťou. V mnohých prípadoch je ťažké určiť, či sa ešte stále jedná o bežný smútok alebo prežívame stav, ktorý už nie je v norme a jedná sa o depresiu.
Depresia je choroba, preto si vyžaduje pomoc odborníka. Je to porucha nálady, ktorá človeku prináša smútok, skľúčenosť, stratu záujmu o seba i o okolie, s narušením schopnosti zvládať bežné životné situácie.
Tiež so sebou nesie nerozhodnosť, sebaobviňovanie, apatiu. Človek v depresii negatívne vníma seba a svet okolo seba, očakáva všetko zlé.

Príznaky depresie u detí
Depresia sa nemusí prejaviť len masívnym smútkom, utiahnutím sa perinu. Ako toto ochorenie môže vyzerať v rôznych obdobiach života dieťaťa:

  • Dojča (do roka) - vzniká obvykle ako dôsledok odlúčenia od primárnej vzťahovej osoby, teda tej najdôležitejšej, ktorá mu poskytuje bezpečie a istotu. osoby zabezpečujúcej bezpečie. Usmievavé dieťatko sa mení na plačlivé, apatické dieťa, neprospieva, pôsobí dojmom telesne chorého a objavujú sa poruchy vývoja.
  • Batoľa (1 - 3 roky) - objavuje sa výrazná rozladenosť, dieťa prestáva "objavovať svet", prestáva byť spontánne iniciatívne a zvedavé.
  • Predškoláci - v tomto veku sa problémy s depresiou môžu prejaviť smutným výrazom tváre, podráždenosťou, agresivitou, neschopnosťou tešiť sa (z hračiek, obľúbenej maškrty), plačlivosťou (veľmi často spájaná s bolesťou brucha). Dieťa prestáva byť aktívne, nevyhľadáva kamarátov.
  • V školskom veku - asi až v tomto čase sa to pre veľa dospelých stáva akosi hmatateľným problémom. Dieťa môže vyzerať znudene, nekomunikuje, často sa objavuje somatizácia (bolesti hlavy, poruchy spánku), deti môžu mať problémy so správaním - sú agresívne, šaškujú, provokujú. Môže sa prejaviť nechutenstvo alebo naopak nadmerné prejedanie sa. Odborníci uvádzajú, že v tomto vekovom období sa objavujú aj psychotické príznaky - sluchové halucinácie, bludy, paranoidita.
  • Adolescenti - podráždená nálada a neschopnosť tešiť sa sa ešte zvýrazňuje. Objavuje sa spomalenie reči, útlm aktivity, nerozhodnosť. Mladí ľudia často prežívajú pocity beznádeje, zaoberajú sa zmyslom života, myslia pesimisticky. Objavuje sa užívanie návykových látok.

Čo je príčinou vzniku depresie
Tak ako pri iných psychických problémoch, ani pri depresiách nie je príčina vzniku úplne jasná. Podieľajú sa viaceré faktory:

  • Genetika - výskyt obdobných problémov u rodinných príslušníkov.
  • Typ osobnosti, telesná konštitúcia.
  • Vplyv prostredia - veľmi často je spúšťačom depresie konfliktné rodinné prostredie.