Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - máj 2021

Máte doma nadané dieťa?

Nadané deti už skoro po narodení prejavujú nezvyčajne veľký záujem o ľudí a veci vo svojom bezprostrednom okolí. Veľmi skoro hovoria, okolo roka vravia bežné slová (a vedia ich až stovku) a čoskoro potom začnú hovoriť vo vetách. Niektoré extrémne nadané deti začnú, naopak, hovoriť neskôr, ale ihneď so správnou gramatikou - bývajú totiž perfekcionisti, takže nezačnú niečo robiť, dokiaľ to dokonale neovládnu sústredene pozorovaním. Dokážu sa veľmi skoro nielen sústrediť na jednu činnosť, ale vedia tiež robiť niekoľko vecí súčasne.
Nadpriemerne nadané deti sa často naučia chodiť už okolo ôsmeho mesiaca veku. Nadaní predškoláci sa sami chcú - a často sa im to podarí - naučiť čítať a písať. Často tiež dobre počítajú, obvykle si však vyvinú vlastnú metódu prístupu k číslam čo im potom robí problémy v škole.
Inteligentné deti sú veľmi zvedavé. Známe obdobie otázok, ktoré sa obvykle začína asi v troch rokoch a vrcholí medzi tromi a štyrmi rokmi, začína u nadaných detí podstatne skôr a zdá sa, že nikdy nekončí. Neuspokojujú sa s neúplnými a jednoduchými odpoveďami a pýtajú sa ďalej, dokiaľ sa nedozvedia presne všetko, čo chceli. Skoro tiež kladú otázky o zmysle života a ľudskej existencie.
Nadané deti sú gejzírom energie, takže to vyzerá, že sa nikdy neunavia, čím často privádzajú rodičov i učiteľov do zúfalstva. Veľmi často majú len malú potrebu spánku, lebo im ich duševná činnosť nedovoľuje "vypnúť", ani keď ležia v postieľke.