Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Školský vzdelávací program
Cestička poznania a múdrosti

Našu dedinu pretkáva veľa ciest, cestičiek a chodníkov, ktoré sú pomenované už od pradávna: "Čajkových ulička, Rajčula, Chrástka, Malá dolinka, Veľká dolinka, Chrenovica" atď.

Cestička, ktorú chceme vytvoriť pre naše deti, po ktorej budú kráčať, by mala byť naplnená radosťou, tvorivými aktivitami a činnosťami, pestrými pozitívnymi zážitkami, užitočnými poznatkami a pozitívnym prežívaním, aby tak deti odchádzali z materskej školy obohatené o nové vedomosti z oblasti vzdelania, medziľudských vzťahov a sebapoznania.