Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2012

Postieľkový kamarát


Prázdninové dni máme za sebou, zvykli sme si na skoré vstávanie, prijali sme pracovný a školský režim...
Nie však rovnakou mierou. Tým, ktorým na ceste za vyspelosťou bránia malé neúspechy - ranný plač, zmena v správaní, odmietanie stravy a možno už aj nejaké ochorenie - poradíme. Treba zdôrazniť potrebu obojstranného kontaktu medzi vami - rodičmi a nami -učiteľkami. Z vašej strany je potrebné upozorniť na odlišnosti vo zvyklostiach svojho dieťaťa, ktoré by mohli jeho pobyt v predškolskom zariadení komplikovať. Ide o rôzne návyky v samostatnosti, v stravovaní či ukladania sa k spánku. Jednotný prístup je minulosťou, väčší dôraz kladieme na individualitu dieťaťa. Preto nikdy neváhajte, a ak to považujete za potrebné, porozprávajte sa s nami o tom, aké činnosti vaše dieťa obľubuje, ktoré potraviny neznáša a pod.

Osobitným problémom pobytu dieťaťa v MŠ je popoludňajší spánok. Osvedčil sa nám spôsob, že dieťaťu je dovolené prinášať si do zariadenia tzv. postieľkového kamaráta - obľúbenú hračku, bábiku, vankúšik... Takých hračiek máte možno doma viac, ale táto bude mať výnimočnú úlohu - podporí vaše dieťatko počas zaspávania na mieste, ktoré mu je spočiatku cudzie. Už doma môžete vytvoriť vhodnú atmosféru. S vankúšikom či hračkou sa zahráte, môžete ju pomenovať, aby si dieťa vytvorilo bližší vzťah. Kroky rodičov sa v škôlke končia pri dverách herne, ale ,,postieľkový kamarát" môže ísť ďalej. Počas hier sedí na parapete a pozoruje život v triede. Vo chvíli, keď sa dieťa ukladá k odpočinku, skutočnosť, že si môže zobrať niečo dôverne známe pod paplón, určite preklenie prvú krízu. Dokonca mu môže pošepkať nejakú novinku a nakoniec pokojne zaspať. Pre ešte krajšie detské sníčky čítame deťom rozprávky a púšťame pokojnú, relaxačnú hudbu.

Tak, zavrieť očká na kľúčik, čaká na vás vankúšik, zaborte si doňho nos a spite až do Vianoc...