Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Aktuálne

OZNAM
Riaditeµka Základnej ąkoly s materskou ąkolou Unín oznamuje rodičom, ľe so súhlasom zriaďovateµa bude M© v čase jarných prázdnin t. j. 4. 3. 2024 – 8. 3. 2024 pre nízky počet prihlásených detí do M© zatvorená.
Prevádzka materskej ąkoly začne v pondelok 11. 3. 2024.