Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2019

Prečo dochádza k pomočovaniu.


Pokiaľ ide o pomočovanie počas spánku (nočného alebo denného), ktoré pretrváva od narodenia dieťaťa, odborníci sa domnievajú, že je spôsobené nesúladom, resp. nerovnomerným vývojom procesov, ktoré regulujú tvorbu, uskladňovanie a vyprázdňovanie moču. Ak objem vytvoreného moču presiahne kapacitu močového mechúra, ten vyšle do mozgu ,,signál" na prebudenie a človek sa ide vymočiť. Zistilo sa, že deti enuretici tvoria viac moču než ich zdraví rovesníci. Ak jeho objem presiahne kapacitu močového mechúra, ale na jeho ,,signál" dieťa neodpovedá prebudením, nastane mimovoľné, vôľou nekontrolované pomočenie. Výskumy zároveň poukázali, že spánok u pomočujúcich sa detí je rovnaký ako u zdravých detí. Deti všeobecne spia hlboko, najmä dve až tri hodiny po zaspaní, ale hlboký spánok nespôsobuje ich pomočovanie.
Neriešený problém pomočovania dieťaťa v rodine často vyústi až do fázy ,,rodinného trápenia". Zásadnou chybou je obávať sa, že vyjde najavo, že dieťa sa stále pomočuje. Do celého kolotoča s pomočovaním sa musia zapojiť všetci v rodine: matka či otec v noci hliadkujú pri dieťati, dookola sa perie posteľná bielizeň, treba investovať do nového matraca, ktorý dieťa zničilo. Rodinu to môže vyčleniť aj spoločensky: nechodí na výlety s priateľmi a ich deťmi, ak sa má niekde prespať, u starých rodičov treba dávať plienku, aby nenastal problém. Cítiť to aj v rovine emócií, lebo táto situácia je pre rodinu beznádejná. Vždy sa dá niečo robiť na riešenie problému!
Je potrebné o ňom otvorene a bez hanby hovoriť s detským lekárom. Čím skôr budete konať, tým skôr môže poskytnúť primeranú pomoc vám, ale najmä dieťaťu, ktorého sa to bytostne týka.
Ak si chcete overiť, či má vaše dieťa ťažkosti s pomočovaním, pozrite si a vyplňte test na www.enurezis.sk s názvom Má vaše dieťa problémy s pomočovaním?

Pekným slovom, trpezlivosťou a pozitívnou stimuláciou dieťaťa dosiahnete želateľný výsledok. Vysvetlite mu, že pravidelné močenie je také dôležité ako príjem jedla, spánku, čistenie zubov a pod. Nekomentujte pomočovanie alebo len mierne, keď sa to dieťaťu stane.
Keď sa upokojíte, dieťa bude vidieť, že je prijaté také aké je, bude aj ono pokojnejšie.
V prípade, že tento postup nebude úspešný, poraďte sa s detským lekárom alebo požiadajte o konzultáciu u nefrológa.