Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2021

Vzdorovité dieťa


Vaše dieťa vôbec neposlúcha a nerešpektuje vás ani vášho partnera? Vo všetkom vám vzdoruje alebo s vami bojuje? Je úplne jedno, ako s ním komunikujete (po dobrom, po zlom, v pokoji či v hneve), nič nefunguje? Príčin môže byť viacero, avšak vyriešite ich len jediným spôsobom.
U každého dieťaťa môže takéto stavy vyvolávať iný faktor. Môže to byť nejaký negatívny zážitok alebo trauma, čo má za následok rôzne nepredvídateľné správanie, cez ktoré si dieťa niečo kompenzuje a získava. Napríklad pozornosť, starostlivosť, dominanciu, kontrolu nad situáciou a podobne. Najčastejšie však ide o manipuláciu. Deti sa vedia extrémne rýchlo učiť, a to nielen pozitívne veci, ale aj tie negatívne. Najčastejšie sa to učia od rodičov, no môžu to pochytiť aj v škôlke, od rodiny alebo z televízneho programu. Ako prvé treba rozlíšiť, či dieťa naozaj trpí, alebo len manipuluje. To dokážeme odhaliť len jeho sledovaním a zameraním sa na detaily správania v momentoch, keď má extrémnu reakciu. Ak manipuluje, je dôležité mu ukázať, že to nefunguje.
Práve pocity zlyhania a Vaša snaha o vyriešenie v dieťati prehlbuje manipuláciu ktorú bude používať stále častejšie. Keďže mu to funguje a získava tým moc v rodine aj pozornosť, môže si diktovať, čo chce ono. V takých momentoch mu treba dať jasne najavo, že to nefunguje. Nedávať mu vyžadovanú pozornosť a neukázať mu, že nám záleží na tom, aby sa tak nesprávalo. Že nám je jedno, čo si ostatní myslia a je potrebné stáť si pevne za svojím. Ako na to? Držte spolu.
Pri podobných problémoch je potrebné, aby ste sa s partnerom stmelili a čelili tomuto problému spoločne a jednotne. Toto je problém mnohých rodín, že partneri nedržia spolu, každý sa to snaží svojím spôsobom vyriešiť, mnohokrát protichodne a dieťa to patrične využíva. Vždy platí, že musíme začať od seba a od toho, aký príklad dávame svojim deťom. Ak chceme, aby naše dieťa bolo vyrovnané, šťastné, samostatné a zodpovedné, tak presne takí musíme byť aj my sami. Je dôležité dávať pocítiť lásku takémuto dieťaťu práve vtedy, keď je v pokoji a nerobí žiadnu drámu, a keď nemanipuluje. A naopak, keď je v extrémnom stave, ukázať mu, že toto nie je v poriadku a vyžadovanú pozornosť nedať. V prípade, že je to spôsobené naším očakávaním iného pohlavia alebo že sme dieťa ešte nechceli, je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc, ideálne terapeuta, ktorý pracuje s podvedomím, keďže toto nastavenie je zapísané v podvedomí a bude spôsobovať mnohé problémy počas celého života.