Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Informácie - Združenie priateľov MŠ Unín

Milí rodičia,
určite ste zvedaví, na čo sú použité finančné prostriedky, ktoré každý rok od Vás žiadame vo forme rodičovského príspevku ( 20 EUR na pol roka). Aby ste mali prehľad o tom, na aké akcie sú finančné prostriedky použité, uvádzame zoznam aktivít na školský rok 2023/2024 na ktorých sa Združenie rodičovskej rady rozhodlo vďaka Vašim príspevkom podieľať:

- Sladkosti na Dyňoparádu
- Adventný kalendár od Mikuláša
- Hračky pod vianočný stromček
- Maškarný ples - materiál
- Deň matiek - materiál
- Deň detí - sladkosť
- Výlet
- Papierový a školský tovar
- Rozlúčka predškolákov - knihy

Správa o hospodárení s financiami za prvý polrok 2022/2023 bude k nahliadnutiu na nástenke v mesiaci jún 2023.


Rada Združenia priateľov MŠ Unín:

predsedaIng. Lukáš Hrebačka
hospodárMgr. Andrea Havlová
členoviaRužena Lukáčová
Barbora Karasová

Rada školy pri ZŠ s MŠ Unín za rodičov MŠ:

za rodičovIng. Zuzana Mrázová
za pedagogických zamestnancovAnna Reháková