Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Informácie - Združenie priateľov MŠ Unín

Milí rodičia,
určite ste zvedaví, na čo sú použité finančné prostriedky, ktoré každý rok od Vás žiadame vo forme rodičovského príspevku ( 10 EUR na pol roka). Aby ste mali prehľad o tom, na aké akcie sú finančné prostriedky použité, uvádzame zoznam aktivít na školský rok 2018/2019 na ktorých sa Združenie rodičovskej rady rozhodlo vďaka Vašim príspevkom podieľať:

- Adventný kalendár od Mikuláša
- Hračky pod vianočný stromček
- Deň matiek - materiál
- Deň detí - sladkosť
- Deň otcov - občerstvenie
- Výlet
- Papierový a školský tovar
- Rozlúčka predškolákov - knihy

Správa o hospodárení s financiami za prvý polrok 2018/2019 bude k nahliadnutiu na nástenke v mesiaci február 2019.


Rada Združenia priateľov MŠ Unín:

predsedaMgr. Andrea Havlová
členoviaRoman Jankovič
Mária Hrnčiríková
Peter Pintér

Rada školy pri ZŠ s MŠ Unín za rodičov MŠ:

za rodičovMgr. Jana Bublincová
za pedagogických zamestnancovEva Fehérová