Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2018

Práca učiteľa.


Viem, že postavenie učiteľa je často nezávideniahodné, ponižujúce, ba priam traumatizujúce. Musí denno-denne zápasiť s finančnými problémami, arogantnosťou nielen zo strany žiakov, ale často aj rodičov, okrem učenia musí riešiť tisíc ďalších vecí. Ale aj napriek týmto a ďalším skutočnostiam, je tu predsa len niečo, čo nám dáva právo byť hrdí na naše povolanie. Nech je to už tak či onak, spoločnosť nás potrebuje a aj napriek jej často nelichotivému postoju k učiteľskému povolaniu, táto práca je ešte stále viac než len práca. Je to dream job. A prečo by ste ho mali zažiť?

1. Je to profesia, ktorá je prospešná pre celú spoločnosť. Či si to verejnosť chce priznať alebo nie, stále sa akosi od učiteľa očakáva vysoká zodpovednosť za výchovu detí, za zdravie, bezpečnosť a ich osobnostný rast, za akési očakávanie zázraku zo strany rodičov a ostatných ľudí. Takže táto profesia je pre svet veľmi dôležitá a má teda veľký zmysel ju vykonávať.

2. Je to profesia, ktorá bude mať aj v budúcnosti perspektívu. Hoci niektoré povolania už zanikajú alebo záujem o ne klesá, práca učiteľa má ešte stále perspektívu. Školy tu budú vždy. Aj v čase rozkvetu, aj v čase krízy.

3. Je to veľmi vznešené povolanie. Už Ján Amos Komenský učiteľom odkázal: "Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh."

4. Učenie je maximálne tvorivá práca. Pripravili sme za posledné obdobie obrovské množstvo kultúrnych programov, prezentácií, scénok, pracovných listov a záverečných prác. Nespočetne krát sme boli počas roka v jednom momente učiteľmi, režisérmi, scenáristami, spisovateľmi, hercami, koučami, výtvarníkmi, spevákmi, športovcami...S deťmi sme sa smiali i plakali. Vďaka toľkým aktivitám prežívali nespočetné množstvo emócií. Poznáte ešte nejakú prácu, kde sa vám toto môže stať?

5. Učiteľ sa donekonečna učí. Tým, že sa učiteľ neustále učí, má prehľad o novinkách, jeho myseľ je v kondícii a zostáva duchom večne mladý. Vzhľadom na to, že je učiteľ v kontakte stále s novou generáciou mladých ľudí, nemôže zastať a táto skutočnosť ho dennodenne poháňa vpred. Učíme sa preto stále z rôznych zdrojov, ale aj od detí, ktoré sú nevyčerpateľnou studnicou nápadov.

6. Učiteľ sa často smeje. Nebudem vám klamať. Vždy to na hodinách ružové nie je. Pravda je však taká, že učiteľ a hlavne ten, ktorý učí malé deti, sa smeje častejšie ako ľudia v iných povolaniach. A to je tiež výhoda, veď smiech je liek.

7. Učiteľ si neustále precvičuje svoju vytrvalosť. Učiteľ dokáže vytrvalo čakať na výsledok, vie byť vytrvalo zhovievavý, odpúšťajúci a empatický. Všetky tieto vlastnosti robia z neho lepšieho človeka nielen v škole, ale aj v súkromí.