Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2014

Ako byť skvelým rodičom

Byť dobrým rodičom neznamená byť dokonalý. Dobrý rodič je skôr zásadový človek, ktorý na sebe pracuje, usiluje sa o zlepšenie svojich rodičovských zručností. Takíto rodičia si uvedomujú, že nikdy nie sú príliš starí na to, aby zmenili svoje názory a konanie. Vedia, že problémy sa nevyriešia tým, že si ich nebudeme pripúšťať.
Môžete zmeniť svoje správanie aj správanie svojho dieťaťa, ale vyžaduje si to čas. Nevzdávajte to po niekoľkých pokusoch. Zlý návyk nevznikol za noc, čiže ani nový spôsob správania si neosvojíte ihneď. Psychológovia objavili, že keď zmeníte svoju zvyčajnú reakciu, že táto zmena ovplyvní celú situáciu. Keď budete inak reagovať na správanie svojho dieťaťa, aj jeho správanie sa zmení. A práve to je predmetom vzdelávania rodičov - zmena v prístupe k správaniu vlastných detí.
Dokonalosť v rodičovstve je nedosiahnuteľným cieľom. Zlepšenie je však cieľom reálnym. Každé malé zlepšenie je krokom vpred. Ak teda vyskúšate nový prístup či novú výchovnú metódu a bude to účinné, je to dôvod na radosť! Sebaobviňovanie z vás neurobí dobrých rodičov. Navyše už samotný fakt, že sa vzdelávate, aby ste boli lepšími rodičmi, svedčí o tom, že máte o svoje deti záujem. Zlí rodičia také úsilie vyvinú len zriedka. Takže zabudnite na svoje chyby a nenadávajte si, keď sa zase pristihnete pri starých návykoch.
Milí rodičia, je potrebné, aby ste si usporiadali svoje priority tak, aby ste rozoznali, čo je neodkladné a čo dôležité. V živote to obyčajne vyzerá tak, že naliehavé záležitosti sú neodkladné, kým dôležité veci si často nevšimneme. Tak napríklad, zvonenie telefónu vás môže vyrušiť vo chvíli, keď svojmu dieťaťu čítate zaujímavý príbeh. Strávite pol hodiny telefonovaním a vaše dieťa zaspáva osamote. Neodkladná záležitosť zasa raz zvíťazila. Spomaľte, matky a otcovia. Urobte si teraz čas na to, čo je naozaj dôležité. Rozhodnite sa, čomu dáte prednosť. Dajte svojim deťom také bohatstvo, o ktoré neprídu, ani keby pri stroskotaní sa zachránili nahé.