Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - marec 2013

Hrajte sa spolu s deťmi

ZRAKOVÉ VNÍMANIE

Vyhľadávanie určitých predmetov v miestnosti - podľa farby, tvaru, materiálu, veľkosti a pod. Napr. "Povedz, čo je v miestnosti z dreva, z látky,... čo je červené, zelené, ... čo je malé, guľaté..." Obmenou je známa hra "Vidím, vidím, čo ty nevidíš".
Vyhľadávanie ukrytého predmetu, ktorý schováme na viditeľné, ale nenápadné miesto
Skupinové fotografie - dieťa má vyhľadať samé seba na fotografii, kde je spolu s ďalšími ľuďmi. Je dobré, ak sú na fotografii aj ďalšie osoby, ktoré dieťa dobre pozná. Vyzveme ho, aby ich taktiež vyhľadalo.
Vyhľadávanie a rozlišovanie predmetov podľa veľkosti, farby, tvaru: do krabice od topánok nasypeme gombíky - dieťa na dve kôpky rozdelí veľké a malé, potom vyhľadá najmenší alebo najväčší gombík, potom ich triedi do skupiniek podľa farby, prípadne tvaru. Namiesto gombíkov môžeme použiť rôzne dieliky stavebníc, skrutky, matice, ...
Nájdi dvojča - vyberieme jednu kocku zo stavebnice. Dieťa má nájsť takú, ktorá je úplne rovnaká, teda ako dvojča. Obmena - položíme na seba dva papiere a z oboch súčasne striháme jednoduché tvary (kolieska, trojuholníky, ...). Tvary navzájom pomiešame, vždy jeden vytiahneme a dieťa opäť hľadá jeho dvojča.
Skladačka z kusov látky - vezmeme zvyšok starej látky, vystrihneme v nej nepravidelné diery rôznych tvarov. Dieťa potom vystrihnuté kúsky vkladá na odpovedajúce miesto. To isté môžeme urobiť aj s tvrdším papierom.
Skladanie stavebníc a mozaík - dieťa spočiatku nechávame tvoriť vlastné vzory a kombinácie, potom ho necháme pracovať podľa predlohy, nakoniec i podľa "ústneho diktátu" (napr. červenú kocku daj vpravo hore, pod ňu polož zelenú)
Skladanie obrázkov zo špajdlíkov - domček vláčik,... Môžeme opäť postupovať podľa vzoru, podľa diktátu, samostatne alebo vopred pripraviť obrázky, v ktorých bude jedna zápalka chýbať a dieťa má za úlohu ju doplniť.
Skladanie rozstrihaných obrázkov - môžeme použiť známe obrázky, pohľadnice, alebo výkres dieťaťa. Rozstriháme ich spočiatku na menší počet kúskov (2-3), postupne zvyšujeme náročnosť. Postupne prechádzame ku skladačkám typu Puzzle.
Vyhľadávanie dvojíc rovnakých obrázkov. Použijeme rôzne druhy hry "Pexeso". Začíname s vyhľadávaním 3-6 dvojíc, postupne pridávame. Môžeme použiť aj kartovú hru Čierny Peter.
Kde je zlodej - vezmeme kocky zo stavebnice, ale tiež fazuľky, gombíky, špáradlá, zápalky a podobne. Tieto predmety usporiadame do dvoch rovnakých zostáv, ktoré sa budú líšiť len tým, že v jednej bude o jeden predmet viac. Tento predmet je "zlodej", ktorý sa tu schoval. Dieťa musí zlodeja odhaliť a zajať.
Spájanie rovnakých prvkov na obrázku čiarou - v pracovnom liste dieťa hľadá 2 rovnaké obrázky, geometrické tvary alebo neskôr aj písmenká
Škrtanie rozdielnych prvkov na obrázku - dieťa škrtá prvok, ktorý sa nehodí do radu (napr. v skupine psíkov je jedna mačka)
Hľadanie rozdielov na dvoch zdanlivo rovnakých obrázkoch
Vyhľadávanie určitého tvaru - na papier nakreslíme náhodne a nepravidelne mnoho hviezdičiek. Medzi ne namaľujeme rôzne iné tvary, napríklad krížiky, trojuholníky a pod. Dieťa má vyhľadať všetky hviezdičky a vyfarbiť ich. Čím viac je tvarov na papieri, tým je úloha ťažšia. Náročnosť môžeme postupne dvíhať aj tým, že sa použité tvary na seba podobajú (v skupine štvorcov a obdĺžnikov hľadáme len štvorce, v skupine hviezd s 3, 4 a 5 cípmi hľadáme len 4-cípe, v spleti písmeniek T a F hľadáme T).
Rozlišovanie zrkadlových tvarov - dieťaťu predkladáme dvojice obrázkov, škrtá tie, ktoré nie sú rovnaké
Rozlišovanie, čo nepatrí do radu - napr. v rade domčekov s komínom vpravo je jeden, ktorý ma komín vľavo
Hľadanie cesty bludiskom, alternatívou sú obrázky s poprepletanými čiarami, dieťa napr. zisťuje, kto chytá rybu, kto kde býva a pod.
Spájanie bodiek podľa predlohy, u starších detí spájanie číslic čiarou - vznikne obrázok. Ďalej vyfarbenie všetkých trojuholníkov modrou, kruhov červenou - vznikne obrázok.
Nedokreslené obrázky - dieťa dokreslí, čo na obrázku chýba. Spočiatku použijeme úplný vzor, ktorý potom zakryjeme a ukážeme nedokreslený, potom už ukazujeme len nedokreslené obrázky bez ukázania úplného vzoru.
Vyhľadávanie dvoch rovnakých tieňových obrázkov - je to náročnejšia obmena vyhľadávania rovnakých obrázkov
Vyhľadanie určitého prvku v zmätenom obrázku s veľkým množstvom prvkov - napr. ukrytého vtáčika v kríkoch
Zakrytý obrázok - nakreslíme na papier ceruzkou jednoduchý tvar a premaľujeme ho naplocho položenou ceruzkou. Dieťa má nájsť pôvodný tvar skrytý za šedým závojom tuhy a nakresliť ho. Náročnejšia obmena - tvar skryjeme tým, že ho preškrtáme, to znamená čiary ťaháme krížom krážom cez pôvodný tvar.
Obťahovanie - silnejšou tmavou fixkou namaľujeme na papier jednoduchý tvar. Prekryjeme ho ďalším papierom, vďaka čomu je obrázok menej zreteľný. Dieťa má tvar obtiahnuť. Postupne zvyšujeme náročnosť úlohy - či už zvyšovaním náročnosti samotného obrázka, alebo tým, že ho kreslíme tenšou a menej výraznou fixovkou.
Hľadanie rovnakého tvaru - v nadpisoch v novinách hľadá vopred určené písmeno, škrtá ho fixkou alebo zvýrazňovačom. Písmeno nemusí poznať, hľadá len rovnaký tvar. Môžeme použiť aj cestovinové písmenká - vyberieme vždy jedno písmenko a dieťa hľadá rovnaké.
Písmeno týždňa - vyberte vhodné písmeno, pre začiatok napr. to, na ktoré začína meno dieťaťa a pripevnite ho na chladničku alebo iné dobre viditeľné miesto. Po celý týždeň vyhľadávajte v detských časopisoch a novinách slová začínajúce týmto písmenom. Dieťa si ho môže vyfarbovať, vystrihovať, pridávať na stenu chladničky. Mali by sme pritom dbať aj na správnu výslovnosť. Zvolené písmenko môžeme postaviť zo stavebnice, skúsime ho napodobniť vlastným telom alebo hľadáme jeho podobu vo veciach okolo seba.
Kto skôr uvidí - túto hru hráme najčastejšie na prechádzke, s obmenou sa dá hrať aj v miestnosti. Súťažíme, kto skôr uvidí nákladné auto, pani v červenom kabáte, guľatý tvar, listnatý strom, ...
Čo sa zmenilo - Dieťa si prezrie miestnosť, potom ho pošleme za dvere a niečo schováme, zmeníme, pridáme. Po návrate dieťa hľadá, čo sa zmenilo. Hra zároveň trénuje pozornosť, pamäť a postreh
Vyhľadávanie - pomenujeme určitý predmet v miestnosti, dieťa ho vyhľadá očami, beží sa ho dotknúť
Kimova hra - cvičí opäť pozornosť, pamäť i postreh. Na stôl položíme niekoľko predmetov (kľúče, ceruzku, gumu, gombík, loptičku). Ukážeme ich deťom. Potom predmety zakryjeme a jeden z nich tajne odoberieme. Po odkrytí dieťa háda, ktorá vec zmizla. Môžeme naopak i niečo pridať.
Čím sme rovnakí, čím sa líšime - dvojica detí sa postaví proti sebe a snaží sa vyhľadať čo najviac vecí, ktoré majú rovnaké (alebo rozdielne) - farba očí, oblečenie, a pod.
Čo je to? - v miestnosti zavesíme plachtu, ktorú osvietime lampou. Za plachtou predvádzame rôzne predmety, ktoré má dieťa poznať podľa tieňa