Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - október 2022

Stretnutia a priateľstvá nič nenahradí


Nedostatok kontaktu tvárou v tvár nám škodí, komunikovať len cez mobil či internet nestačí.
Komunikáciu cez technológie nemožno zatracovať. Vďaka nim sme prepojenejší so svetom a benefity na povrch vyplávali aj počas izolovaných mesiacov pandémie koronavírusu.
No dôležité zmeny, ktoré sa posledné desaťročia udiali ako komercializácia internetu (1994-5), založenie Facebooku (2004) a predstavenie iPhone-u verejnosti (2007) prirýchlo zmenili spôsob, akým sa socializujeme a zredukovali práve tak potrebný kontakt tvárou v tvár. Pritom z neho benefitu je naše mentálne a následne aj fyzické zdravie - čím pravidelnejšie a častejšie, tým lepšie. A čím sme starší, tým je tento kontakt pre zdravie kľúčovejší. V roku 2012 spravili vedci v Pekingu experiment (zverejnený v Journal of Neuroscience), kedy mladé páry posadili tvárou v tvár a počas dialógu monitorovali ich mozog. Časť ľudského mozgu je totiž priamo určená na rozpoznávanie výrazov v tvári, mimiky a nášho vyjadrovania.
Ak sme osobne s človekom, s ktorým komunikujeme, mozgy zúčastnených sú schopné sa zosynchronizovať. K synchronizácii však nedošlo, ak boli ľudia počas komunikácie obrátení chrbátmi k sebe, teda sa nevideli. Zaujímavé bolo, že k nej nedošlo ani v prípade monológu jednej z osôb - teda ak bola komunikácia jednostranná. Ak rozprávate a druhá strana sa vyjadruje k vašim myšlienkam, cítite sa vypočutý, porozumený a "uznaný". Čo to znamená? Že kvalita osobného kontaktu je nadradená kvantite.
Podľa niektorých vedcov (austrálsky výskum) vytvára komunikácia cez digitálne technológie populáciu ľudí, ktorí sa cítia opustenejší a osamotení. Faktom totiž ostáva, že keď raz presedláte na "náhradné" stretávanie sa online, kontakt sa postupom času vytráca.
Nastáva stav podobný sociálnej izolácii a prežíva ho čoraz viac ľudí v súčasnej uponáhľanej dobe - a čoraz mladších. Pritom menej kontaktu tvárou v tvár má negatívny dopad na naše zdravie. Vedci upozorňujú - na depresiu nemajú vplyv telefónny ani emailový kontakt, no vždy je lepšie mať takýto kontakt než vôbec žiadny (teda babke radšej zavolajte, akoby ste ju mali úplne ignorovať).
Virtuálna komunikácia je pre mladých ľudí podstatná, pretože pre nich znamená sociálnu inklúziu. Kvantita však neznamená kvalitu.