Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2020

Ako zlepšiť vzťah s dietatom?


Ako sa zhoršenie vzťahov prejavuje? Dieťa je menej ochotné komunikovať, uzatvára sa do seba, je plačlivé, pociťuje nejakú krivdu, má agresívne prejavy. Vekom sa deti viac odpútavajú od rodičov, môžu byť menej zdieľane, situácie riešia skôr s kamarátmi Dieťa vycíti napätie, zneistie, čo sa prenesie do jeho správania k vám.
Pokojné zvládanie rôznych ťažkostí či nepríjemností prispeje k celkovej pozitívnej atmosfére. Pre menšie deti sú prioritou hry, rozprávky, rôzne spoločné aktivity doma i vonku. Nájdime si čas na takéto činnosti, nie je to strata času. U starších ide aj o rozvíjanie ich záujmov, schopností či predpokladov v jednotlivých oblastiach. Tu by sme sa nemali spoliehať iba na mimoškolské krúžky, dieťa viac ocení, ak sa na zvolenej činnosti budeme podieľať osobne (šport, umenie) - hneď bude oveľa viac tém na rozhovor. Obvyklá odpoveď dieťaťa na otázku "Čo bolo dnes v škole?" je "Nič", nanajvýš "Nič moc." Zaujímajme sa konkrétnejšie o jeho aktivity doma, v škole i mimo školy.
Zmena správania dieťaťa môže vyplývať aj z príliš náročných požiadaviek. Dieťa môže byť zneistené (Nezvládnem to.), znechutené (Je to otrava, nechce sa mi.), porovnáva sa s inými deťmi, na ktoré sa dané požiadavky nekladú. Náročnosť posudzujeme vzhľadom na vek dieťaťa, jeho osobnostné vlastnosti, povahové črty, schopnosti, záujmy a iné osobitosti. Všetky uvedené položky by sme mali brať do úvahy skôr, než vyslovíme požiadavky, kritiku.
V snahe upraviť, zlepšiť vzťahy s dieťaťom je žiaduce prejavovať viac pochopenia pre jeho situáciu a súčasne je potrebná sebareflexia - čo najobjektívnejší pohľad na seba, svoje správanie, prejavy vo výchove, no aj vo vzťahu k druhým ľuďom.