Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - september 2014

Pocit hodnoty.


Ak dieťa žije s pocitom, že nikdy neurobí nič dobre, nebude sa mať nikdy rado. Každé dieťa potrebuje byť výnimočné - potrebuje si osvojiť schopnosť alebo zručnosť, vďaka ktorej môže posilniť svoje sebavedomie. Jeho sebavedomie podporíte aj tým, že oceníte jeho pomoc v domácnosti aj plnenie bežných povinností.
Sebaúctu musí dieťa prežívať. Môžete mu neustále opakovať: ,,Máme ťa naozaj radi, si skvelý!", ale ak dieťa necíti vašu vrúcnosť a prijatie, vaše slová ho nepresvedčia. A nezáleží na tom, ako často ich opakujete. .
Milovať svoje dieťa nestačí. Vaše dieťa musí cítiť, že ho prijímate ako osobnosť. Potrebuje cítiť, že ste naň hrdí, nech už v živote koná veľké alebo len malé veci. Láska nie je najväčším darom, ktorý rodičia môžu dieťaťu dať. Najväčším darom je sebaúcta. .
Dieťa nie je schopné zažiť alebo opätovať lásku, ak sa najprv nenaučí sebaúcte. Sebaúctu dieťaťa významne ovplyvňujú tri aspekty: pocit jedinečnosti, vedomie, že niekomu patrí a láska okolia. Každé dieťa musí vedieť, že je jedinečné a že prináša do rodiny niečo, čo tam niekto iný vniesť nemôže. Pokúste sa u každého z vašich detí objaviť, v čom spočíva jeho jedinečnosť, v čom tkvie jeho osobitný prínos pre rodinu. Dieťa vycíti, či sú ocko a mama šťastní, že je s nimi. Vycíti, či ,,patrí do rodiny." Dieťa, ktoré má pocit, že je nepotrebným príveskom, ,,piatym kolesom na voze" alebo ,,obyčajnou hračkou okolností", bude len ťažko vnímať svoju vlastnú hodnotu.