Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2015

Charakter dieťaťa nie je dedičný

Rodičia by mali pri budovaní charakteru vhodne používať tresty a odmeny. Snažte sa podporiť dobré správanie dieťaťa. Kým niektorí rodičia vedia povzbudiť dieťa inštinktívne, iní sa to musia vedome naučiť. Keď sa dieťa správa dobre reagujte okamžite a nadšene. Každá aktivita, pri ktorej dieťa strávi veľa času, ovplyvňuje jeho charakter. Ak priemerné dieťa strávi denne pred televízorom takmer tri hodiny, má to významný vplyv na jeho charakter. Veľká časť toho, čo deti vidia v televízii, sa neskôr objaví v ich hrách. Malé deti sú na okolité vplyvy zvlášť vnímavé, lebo ešte nerozlišujú medzi fantáziou a realitou ako staršie deti alebo dospelí.
Osobnosť dieťaťa však nemusí ničiť iba televízia, ale aj iné druhy zábavy - rôzne filmy, počítačové hry, knihy, časopisy, hudba apod. Nie je účelom vyraziť do boja proti tomu všetkému, ale nájsť vhodnú náhradu. Istá úspešná metóda učí "nezakazovať bez náhrady".
Tou najväčšou hodnotou, o ktorú sa môžu rodičia s deťmi podeliť, sú oni sami.
Najstálejšie sú tie postoje, ktoré dieťa získa v prvých piatich alebo siedmich rokoch života. Príležitosti premeškané v tomto období sa už nikdy nevrátia. Ak rodičia chcú, aby ich dieťa bolo poslušné, láskavé, poctivé, dôveryhodné, nesebecké, trpezlivé, mali by mu tieto vlastnosti začať vštepovať čo najskôr. Charakter dieťaťa nie je dedičný a rodičia nemôžu očakávať, že ho dieťa získa nejakým zázrakom bez ich pričinenia.