Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Aktuálne

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 bude bez prítomnosti detí. Prečítajte si inštrukcie.
Z Pedagogicko psychologickej poradne a poradenstva v Holíči sme dostali odkaz na sľúbené video pre rodičov predškolákov na tému školská zrelosť. Videom sa snažili vytvoriť informatívny materiál pre rodičov predškolákov a zároveň sa im prihovoriť, kedže protipandemické opatrenia im neumožňujú byť s nimi v osobnom kontakte ako tomu bežne bývalo po minulé roky priamo v priestoroch materských škôl.
Video nájdete na www.youtube.com alebo na webovej stránke www.poradnaholic.sk
Na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť od 12.4.2021 každé dieťa MŠ, ktorého rodič alebo zákonný zástupca odovzdá pri vstupe do budovy čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a kópiu svojho negatívneho testu.

Tlačivo - Čestné prehlásenie

© 2021, Základná škola s materskou školou Unín