Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2019

Zdvorilosť ako dôležitý cieľ a súčasť výchovyi.


V prvej fáze výchovy detí sa počíta s láskavým, ale pevným vedením, sprevádzaným priamym dohľadom. Pre výchovu je nesmierne dôležité zdvorilostné správanie, to treba precvičovať až dovtedy, kým sa nestane návykom a súčasťou seba zodpovedného konania. Celá výchova základov medziľudských vzťahov prebieha na báze troch krokov: nácvik - vysvetľovanie - precvičovanie.
Aby sme si utvorili predstavu, uvádzam príklad vyučovania v autoškole: ak šofér urobí chybu, inštruktor ho dovedie do tej istej situácie a vyzve ho, aby konal správne. O zákaze jazdy na červenú sa nediskutuje!
Nemýľme si potreby dieťaťa s falošným humanizmom. Formulácia výchovných požiadaviek patrí do rúk dospelého a dieťa potrebuje ubezpečenie, že výchovné požiadavky dospelý myslí vážne. Prakticky vyjadrené - autoritu má rodič vyjadrovať očným kontaktom, ak je to potrebné, fyzickou blízkosťou, chytením za ruku a v krajnom prípade trestom. Výchovnú dôslednosť vo vyžadovaní plnenia stanovených pravidiel si priblížme sloganom ,,nulová tolerancia". Majme na pamäti slová: ,,Nech ti ani nenapadne" - porušovať pravidlá, ktoré sa týkajú spoločného kontaktu (zdvorilého správania), pracovných návykov a dodržiavania bezpečnosti. Zdvorilosť má vo výchove veľký význam. A to aj preto, že je výrazom vyžadovania a uznania autority dospelého dieťaťom. Autoritu dospelého posilňuje používanie slov ,,smiem", ,,prosím si", ,,ďakujem", pretože mimovoľne potvrdzujú toho, kto pravidlá určil. Ak dospelí nesklamú dôveru dieťaťa, zdvorilosť môže posilňovať vzťah dôvery.