Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - jún 2018

Práca s deťmi.


Práca s deťmi, hoci sa považuje za vec akoby súkromnú, napĺňa zmyslom najmä život matiek vtedy, keď ich hlavnou doménou je domácnosť. V takom prípade matka prežíva vrúcne ľudské city vo vzťahu k deťom a získa tak citové uspokojenie v rodine. Matkine citové povahové vlastnosti sa takto zákonite prenášajú na deti, tak na dievčatá, ako aj na chlapcov. Takto sa odjakživa na ďalšie generácie prenášala schopnosť mať radosť z detí. Prenášala sa túžba po deťoch, schopnosť a citová potreba odovzdávať sa, ba aj obetovať sa deťom. A hoci v minulosti matky nemávali nijakú teoretickú prípravu, teoretické zdôvodnenie, hovorievali sebe aj iným, že deti sú ich jedinou radosťou, ich jediným alebo aspoň hlavným zmyslom života. Keby sme sa opýtali obetavej matky, každá by potvrdila, že to najdôležitejšie, čo dáva jej životu zmysel, sú deti a starostlivosť o ich dobrú prípravu do života.
Matky sa vždy k svojmu vzťahu k deťom utiekali vtedy, keď chceli uniknúť protivenstvám všetkých ostatných oblastí svojej činnosti, v ktorých nemohli dosahovať uspokojenie. Preto matky na oblasť svojho materstva sústreďovali všetku pozornosť, čo najviac zo svojej mentálnej a fyzickej pracovnej aktivity aj ostatnú činnosť maximálne vzťahovali a zameriavali na prospech svojich detí. Preto citový vzťah matiek k deťom vždy býval a dodnes je najvrúcnejším citovým vzťahom vôbec. Vidieť to aj z toho, že materstvo je jedným z najčastejších motívov umenia, a najmä výtvarného umenia.
V každom človeku vzbudzuje obraz matky s dieťaťom pozitívne citové pohnutie. Z matiek na dcéry prechádzalo aj všetko materské umenie. Všetko, čo musí matka vedieť, pochopiť a správne vykonať, je viac umením ako bežnou pracovnou zručnosťou. Tak ako umelcom sa musí človek narodiť, musí sa dievča narodiť matkou, musí byť rodenou matkou, inak toto umenie nezvládne. Matky preto bývali a dúfajme, že aj zostali rodenými učiteľkami materského umenia. Vzťah detí k mame ako k stelesneniu všetkého dobra, všetkej istoty, k zdroju a opore života je druhou stranou tej mince, ktorej prvou je vzťah matky k deťom.