Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Informácie - Poplatky

©KOLNÉ
Suma:13 EUR / mesiac
Účet:SK72 5600 0000 0027 1635 4006
Termín:zaplatené do 10. dňa v mesiaci
 
STRAVNÉ
Suma:1,47 EUR
desiata:0,34 EUR
obed:0,80 EUR
olovrant:0,23 EUR
réľia:0,10 EUR
Účet:SK90 5600 0000 0027 1635 3003
Termín:zaplatené do 10. dňa v mesiaci
 
RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
Suma:10 EUR / pol roka/