Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2015

Ako vychovať poslušné dieťa

Zmyslom výchovy je naučiť dieťa sebaovládaniu. Pretože pre sebaovládanie je zásadná predstava o sebe, výchova nesmie znižovať jeho sebavedomie. Dieťaťu neublíži, keď od neho budeme chcieť, aby konalo inak, ak svoje konanie môže zmeniť. Ale je hrozné, útočiť na jeho sebaúctu, pretože iným človekom sa stať nemôže. To najdôležitejšie, čo sa deti doma naučia, nie je čítanie, písanie a počítanie, ako sa možno niektorí domnievajú, ale vzájomný rešpekt, poslušnosť, úcta a sebaovládanie. Na získanie rešpektu dieťaťa je potrebné množstvo trpezlivosti, láskavosti, ale aj dôslednosti a vytrvalosti. Všade tam, kde sa spolu stretávajú aspoň dve ľudské bytosti, treba dobre definovať hranice. Dieťa potrebuje vedieť, čo má dovolené a čo zakázané. Zmyslom výchova je naučiť dieťa sebaovládaniu, správnemu rozhodovaniu, plánovaniu a schopnosti riešiť osobné problémy. Hneď, ako dieťa pochopí dôsledky svojho správania, môže sa lepšie rozhodovať aj v neprítomnosti rodičov. Tým, že rodičia dávajú dieťaťu možnosť premyslieť si svoje činy, pomáhajú mu zvažovať dôsledky vlastného konania. Vo výchove dieťaťa sa vyvarujte nasledujúcim extrémom štýlu rodičovstva.

  • Autoritatívny rodič - rozkazuje, nariaďuje, kontroluje a riadi svoje dieťa. Deti, ktoré žijú v rodine pod extrémnou kontrolou a prísnou výchovou sú často hádavé, neposlušné, roztržité, nervózne. Pretože sú neprestajne vedené, nikdy sa nenaučia samostatne rozhodovať.
  • Mierny rodič - tu vládne dieťa a rodičia sú pripravení plniť jeho priania. Pretože rodičia neovplyvňujú správanie svojho dieťaťa a dieťa sa nenaučí sebaovládaniu, skoro sa objavia problémy s poslušnosťou. Je mylné domnievať sa, že dieťaťu nejako prospejeme, keď ho necháme robiť, čo sa mu páči.
  • Nemilujúci rodič - svoje dieťa zanedbáva, tvrdo trestá, kritizuje, nadáva. Dieťa emocionálne hladuje. Rodičia si všímajú iba prehrešky svojho dieťaťa, alebo ho nespokojne porovnávajú s ostatnými deťmi.
  • Rodič s vlastníckym správaním - neustále mu vo všetkom "pomáhajú". Rodič to v podstate so svojim dieťaťom myslí dobre, ale nedovolí mu prirodzene sa rozvíjať - teda primerane riskovať ani samostatne konať.
  • Opačné výchovné prístupy - každý rodič si výchovu predstavuje inak. Nehádajte sa pred dieťaťom. Dieťa sa veľmi rýchlo naučí, ako má na ktorého rodiča reagovať. Zistí, kto je prísny a kto miernejší a prispôsobí tomu svoje konanie. Dieťa potrebuje cítiť istotu ktorá stojí na dôslednom dodržiavaní zásad.