Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Informácie - Realizujeme

Interné aktivity

- Jesenné čarovanie
- ©arkaniáda
- Úcta k starąím
- Mikuláą
- Pečenie medovníčkov
- Vianočná besiedka
- Postavme si snehuliaka
- Maąkarný ples
- Ideme na návątevu k prvákom
- Kniha je môj kamarát
- Deň Zeme
- Na gazdovskom dvore
- Deň matiek
- MDD
- Chcem by» poľiarnikom
- Výlet
- Rozlúčka predąkolákov
- Oslava narodenín a menín


Externé aktivity

- Indiánsky deň
- Hrkálka
- Blahova notečka
- Hry múdrej pani sovy