Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2020

Príchod súrodenca do rodiny a žiarlivosť.


Žiarlivosť je prirodzená emócia, ktorú pozná každý človek. Vyskytuje sa aj medzi súrodencami, a tak rodičia v snahe, aby jej zabránili, často premýšľajú nad tým, aký zvoliť vekový rozdiel medzi súrodencami, aby žiarlivosti zabránili. Lenže ani vekový rozdiel nie je zárukou toho, že k žiarlivosti nedôjde.

Dieťa na príchod súrodenca pripravte.

Dieťa by sa malo čo najskôr dozvedieť od rodičov, že sa mu narodí súrodenec. Situáciu nie je potrebné prikrášľovať, aby dieťa nenadobudlo dojem, že sa mu narodí rovnocenný kamarát. Situáciu je potrebné opisovať reálne tak, čo so sebou príchod dieťatka na svet prináša so všetkými radosťami i starosťami. Ešte pred narodením bábätka venujte staršiemu súrodencovi ešte väčšiu pozornosť. Veľa sa s ním rozprávajte, čítajte si, chodievajte spoločne na prechádzky. V tomto úsilí pokračujte aj po narodení súrodenca. Ak to nestíha samotná matka, poproste členov rodiny, aby sa staršiemu súrodencovi maximálne venovali. Staršiemu súrodencovi robí dobre, keď ho rodina považuje za veľkého a že môže robiť to, čo ten mladší nemôže. Oceňujte jeho schopnosti a zručnosti. Dovoľte mu, aby dieťatko opatrovalo, aby ho chvíľu postrážilo, dalo mu cumlík a podobne. Nadobudne dojem, že je pre rodičov dôležité. Za pomoc pri starostlivosti o bábätko má vždy počuť poďakovanie a pochvalu. Dovoľte mu vymyslieť nejakú spoločnú aktivitu pre vás všetkých. Napríklad, nech rozhodne, kam pôjdete na prechádzku, akú hračku dáte bábätku do kočíka a podobne. Nezabúdajte však aj na to, že starší súrodenec má právo byť aj malým primerane svojmu veku. To, že je v rodine bábätko, neznamená, že by ste nemali staršie dieťa voziť, nosiť, kŕmiť, ak si to jeho vek ešte vyžaduje. Nezabúdajte na to, že narodenie súrodenca je pre staršie dieťa určitou záťažou, a tak potrebuje ešte väčšiu pozornosť. Súťaže, v ktorých sa deti porovnávajú v tom, kto je prvý, komu niečo ide lepšie alebo porovnávanie jedného dieťaťa s druhým je nevhodné. Radšej deťom doprajte spoločnú zábavu, dobrodružstvo a oceňujte spoluprácu.