Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - február 2022

5 krokov k samostatnosti a pripravenosti budúceho prváka

Dieťa by malo pri nástupe do školy dosahovať určitú školskú zrelosť, ktorú špecifikuje telesný a zdravotný stav dieťaťa, osobnostná zrelosť, úroveň poznávacích funkcií a pracovné návyky a predpoklady. Avšak aj názory na to či pripravovať dieťa na školu alebo nie sa rozchádzajú. Najlepšia je zlatá stredná cesta, kedy nebudeme dieťaťu zasahovať do jeho prirodzeného vývoja, avšak budeme sa snažiť podporovať ho v tom o čo prejaví záujem a pomocou hier budeme rozvíjať to, čo mu zatiaľ veľmi neide.
Niektoré deti majú rozumové schopnosti na vysokej úrovni ale zaostávajú napríklad v grafomotorike. Iné sú zase telesne zdatné, majú rozvinutú jemnú aj hrubú motoriku ale nedokážu udržať pozornosť na jednu činnosť. Rodičia by mali viesť a motivovať dieťa k aktivitám, ktoré prirodzene podporujú jeho vývin a rozvíjajú oblasť, v ktorej dieťa zaostáva. Uľahčia mu tým nástup do školy a pomôžu vyhnúť sa zbytočnému stresu, ktorý môže vzniknúť nepripravenosťou či nezrelosťou dieťaťa.
Dnešní rodičia sa snažia vo všetkom pomôcť svojim deťom, nie vždy je to na úžitok. To čo dieťa zvládne samo, v žiadnom prípade nerobte za neho. Samostatnosť vytvára podmienky pre získanie duševnej rovnováhy a pocitu istoty a bezpečia.
O škole sa doma pravidelne rozprávajte a spoločne sa hrajte hry na školu. Napríklad pomocou plyšákov si vytvorte vlastnú triedu a prakticky dieťaťu ukážte ako to v škole chodí a čo sa od neho bude očakávať. Najskôr buďte pani učiteľkou vy a keď pochopí podstatu vyučovacieho procesu nechajte ho vyskúšať si túto zodpovednú rolu. O pani učiteľke vždy hovorte v superlatívoch a nikdy ju nekritizujte a neohovárajte. Vysvetlite dieťaťu, že bude pre neho niečím ako druhou mamou a ubezpečte ho, že sa na ňu vždy a vo všetkom môže obrátiť.
Nikdy dieťa so školou nestrašte. Je veľmi dôležité aby v ňom škola vyvolávala pozitívne emócie a aby sa na ňu tešilo. Pomôcť môže aj zhmotnenie neznámeho, vyberte sa preto na prechádzku do školy a ukážte dieťaťu celý areál. Ak do rovnakej školy nastupuje aj kamarát z ulice alebo zo škôlky, určite to dieťaťu povedzte. Známe tváre im v neznámom prostredí dodajú pocit istoty.
Aby dieťa zvládlo všetky zmeny súvisiace s nástupom do školy (odlúčenie od rodičov, sústredenie sa na zadané úlohy a pod.) potrebuje k tomu určitú dávku sebavedomia. Tú získava najmä vďaka tomu, že vyrastá v harmonickej a milujúcej rodine. Stabilné zázemie dodáva dieťaťu zdravé sebavedomie, ktoré mu pomôže ľahšie si zvyknúť na novú etapu v jeho živote. Sebavedomie dieťaťa zvyšujeme tak, že ho necháme voľne prejavovať svoje emócie - ako kladné tak aj záporné. Pri záporných emóciách je potrebné najskôr vyjadriť ich pochopenie a až potom začať radiť a vysvetľovať. Sebavedomie dieťaťa budujeme aj tým, že mu dôverujeme. Necháme ho rozhodovať samé za seba a pýtame sa ho na riešenie skôr ako mu začneme radiť.
Výborným krokom k samostatnosti je aj pomoc dieťaťa v domácnosti. Zároveň ho pravidelne berte do kolektívu ako detí, tak i dospelých. Učte ho komunikovať s dospelými napríklad s pani predavačkou v obchode, čašníkom v reštaurácii alebo rodinnými priateľmi. Avšak ak je dieťa príliš ostýchavé nenúťte ho a v žiadnom prípade mu to nevyčítajte. Milujte ho také aké je a naučíte ho mať rado aj samé seba so svojimi chybami a nedostatkami. To je pre zdravé sebavedomie dieťaťa dôležité.
Odmalička veďte dieťa k samostatnosti, ktorá je v školských laviciach veľmi potrebnou.
Pred nástupom do školy by sa malo vedieť samo obliecť, zaviazať si šnúrky na topánkach či zapnúť gombíky. Poznať by malo svoje meno, adresu, cestu do školy, pravidlá cestnej premávky a základné dopravné značky. Predškolák vie pozdraviť, poprosiť aj poďakovať. Má základné hygienické návyky, vie sa vysmrkať a dokáže sa samostatne najesť s príborom.
Niektoré vlastnosti sú tzv. povinnou výbavou každého prváčika rovnako ako školská taška či peračník. Deti namiesto hrania čaká niekoľko hodín sedenia na mieste, sústredenia sa, počúvania a riešenia zadaných úloh. Trénovať trpezlivosť, pozornosť a pamäť dieťaťa nám v domácom prostredí pomôžu tradičné spoločenské hry ako Človeče, nehnevaj sa; domino, puzzle, pexeso, karty a mnohé iné. Vynikajúcou pomôckou na tréning trpezlivosti sú rôzne stavebnice, ktoré by mali byť súčasťou bežného dňa budúceho prváka. Skvelou činnosťou pre nácvik trpezlivosti sú aj hry so sadením semienok a následné čakanie na to, kým nám vyklíčia. Či napríklad spoločné varenie alebo pečenie obľúbeného koláča. Dieťa sa naučí, že niektoré veci nemôžu byť hneď a na ich prípravu a dokončenie je potrebný určitý čas.
Úroveň grafomotoriky býva najsledovanejším parametrom pri zápise dieťaťa do školy a pri posudzovaní jeho školskej zrelosti. Práve preto je potrebné rozvíjať u detí jemnú motoriku a nacvičovať grafomotoriku. Kresba je dôležitou súčasťou vývoja dieťaťa a ak o ňu vo veku štyroch rokov nejaví záujem, mali by ste ho k nej zámerne viesť. Do hry začnite zaraďovať rôzne grafomotorické cvičenia ako strihanie, lepenie, trhanie, vkladanie, modelovanie či stavanie. Pomôcť vzdbudiť záujem o grafomotorické činnosti nám môžu omaľovánky a zošity so zábavnými úlohami. Rozvíjať ju pomôžu aj bežné domáce práce ako umývanie riadov či vešanie bielizne alebo hra na hudobný nástroj. Táto oblasť je obzvlášť dôležitá, preto ju počas prípravy vášho dieťaťa na školu určite nezanedbajte.