Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - február 2020

Robí vaše dieťa niečo z tohto?

Zbystrite! Môže ísť o autizmus!

Takže, čo by sme si mali všímať?

1. Slabý očný kontakt
Ide o jeden z charakteristických znakov autizmu. Malé deti majú tendenciu pozerať sa do očí blízkym aj cudzím, ale dieťa s autizmom sa tomu vyhýba. Niektoré deti však môžu byť len plaché, takže ani nedostatok očného kontaktu nemusí nutne indikovať autizmus.

2. Opakované gestá
Opakované pohyby alebo gestá, často ťapkanie alebo otáčanie rukami, hra s prstami alebo kývanie sa tam a späť - to sú varovné signály autizmu, ktoré môžu, ale nemusia nič znamenať.

3. Opakujúce sa frázy alebo bľabotanie
Zatiaľ čo opakované pohyby alebo slová sú pre veľa malých detí bežné, pre autistov je typické, že dokážu frázu opakovať znova a znova presne rovnakým spôsobom - takmer akoby "spievali" verš piesne.

4. Hrá sa samo
Opäť, niektoré deti sú len plaché. Samostatná hra však môže byť ukazovateľom autizmu. Dieťa s autizmom nemusí vedieť, ako sa k ostatným deťom priblížiť alebo sa viac zaujíma o svoje vlastné aktivity. Ak sa ďalšie dieťa pokúsi s ním komunikovať alebo hrať, nemusí vedieť, ako reagovať. U menších ratolestí je to celkom bežné, ak sa to však stane u 6 či 7-ročného dieťaťa, je to silný varovný signál.

5. Nereaguje na svoje meno
Vo veku 12 mesiacov väčšina detí reaguje, ak niekto vysloví ich meno. Ak to tak nie je, môže to naznačovať autizmus.

6. Stereotypné správanie
Dieťa s autizmom sa môže "zaseknúť" na určitých návykoch, záujmoch alebo správaní. Napríklad môže vždy chcieť držať tú istú hračku - odmieta ju odložiť, aj keď sa pokúša hrať s niečím iným. Alebo môže stráviť veľa času ukladaním áut či usporiadavaním predmetov v konkrétnom poradí.

7. Strata jazyka alebo sociálnych zručností
Deti s autizmom sa môžu zdať neochotné hovoriť alebo verbalizovať, aj keď to predtým robili. Napríklad dieťa, ktoré zvyklo bľabotať alebo tvorilo nezmyselné zvuky, sa môže zrazu "zaseknúť". Tiež sa môžu zrazu prestať hrať s deťmi, i keď predtým to dokázali.

8. Neukazuje, ani nereaguje na ukazovanie
Deti zvyčajne začnú venovať pozornosť veciam, ktoré im ukazujeme, okolo 14-teho mesiaca života. Ak neukazuje lietadlá ani psy alebo iné zaujímavé veci, môže to byť signálom, že má poruchu autistického spektra. To isté platí, ak nereaguje na mávanie rukou.

Majte na pamäti, že diagnostikovanie autizmu je zložité. To, že u dieťaťa sa objaví jeden či dva príznaky z celej škály, obvykle vôbec na túto poruchu neupozorňuje. Napriek tomu je potrebné všímať si správanie a prejavy dieťaťa. V prípade, že autizmom trpí, čím včasnejšia odborná pomoc, tým lepšie.