Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2022

Chcete vychovať vnútorne silné dieťa? (1.)


Nerobte z dieťaťa centrum vesmíru
V snahe dať dieťaťu len to najlepšie sa môžete dopustiť nemilej chyby. Tá narúša jeho vnímanie vlastnej hodnoty, ako aj hodnoty druhých ľudí. Ak sa váš život dokonale točí len okolo dieťaťa a nejde už o novorodenca či dojča, niekde ste urobili chybu. Dieťa vyrastá s vedomím, že ostatní sú povinní obiehať okolo neho ako družice a náraz na realitu môže byť veľmi tvrdý. Namiesto toho naučte svoje dieťa, že aj ono dokáže svetu niečo ponúknuť. Ukazujte mu, v čom môže byť užitočné druhým, ako môže podľa svojich schopností riešiť bežné problémy. Diskutujte s ním o tom, čo dokáže v danom probléme urobiť, aby došlo k riešeniu.

Nenechajte dieťa, aby robilo zo seba obeť
Prehra neznamená, že sa zrútil svet. Odmietnutie, zlyhanie či neférové správanie od druhých sú pre dieťa ťažkou, no dôležitou súčasťou života. Rodič môže svojimi nepriaznivými reakciami v týchto citlivých situáciách veľa pokaziť. Napríklad obviňovaním (dieťaťa alebo druhých), negativizmom (to sa dalo čakať..., ty máš smolu...) a podobnými, veľmi škodlivými vzorcami myslenia. V skutočnosti sú tieto situácie veľkou príležitosťou naučiť naše deti dôležitej lekcii: pozitívnemu nadhľadu na vec. Naučte deti neposudzovať úmysly druhých, neobviňovať, pretože to nikdy nikam nevedie. Učte ich hľadať v negatívnych situáciách pozitíva, hľadať, kam ich neúspech môže posunúť. Učte ich vidieť aj za najbližší roh. Prejavte dieťaťu porozumenie, no nepodporujte ho v sebaľútosti.

Nedajte sa viesť strachom
Je úplne prirodzené, že sa o svoje deti bojíme. Málokto je taký kreatívny vo vymýšľaní rôznych nástrah ako rodič. Ak svoje dieťa nikdy nepustíte hrať sa k susedom, lebo by sa mu mohlo niečo stať, žijete v sústavnom a neopodstatnenom strachu. A to je veľmi vyčerpávajúce pre vás a zároveň frustrujúce pre dieťa. Dieťa sa učí, že všetko musí zabezpečiť tak, aby sa nič nestalo. Z praxe však vieme, že to sa nedá. Dieťa sa chce vyhnúť strachu a obavám, ktoré ste naňho nevedomky preniesli. Takýto život ho ochudobňuje o vnútornú sebadôveru, radosť zo života a berie mu dôležitú vnútornú slobodu. Naučte deti, ako sa dá rozumne čeliť bezdôvodným obavám.

Nenechávajte dieťa diktovať život celej rodine
Dieťa máte viesť vy, nie ono vás. Neznamená to autoritatívnu výchovu bez diskusie, ale citlivé sprevádzanie, ktoré však má pevné mantinely. Ak nezvládnete vymedziť dieťaťu hranice a láskavo na nich trvať, dieťa sa bude zmietať vo vlastných nezrelých vzorcoch správania a bude nešťastné. Dieťa nemá silu ani skúsenosti, aby vedelo rozlišovať, čo mu prospeje. Na to sme my rodičia, aby sme mu ukazovali, čo mu ešte prospeje a čo už nie. Ak dieťaťu vo všetkom ustupujeme, pripravujeme ho o schopnosť odhodiť ego, vnímať aj druhých, učíme ho neakceptovať pravidlá a zákony, vrátane tých najprirodzenejších. Neskôr sa to zákonite odrazí vo vzťahoch, kde nedokáže tolerovať druhých.
V práci aj v rodine mu to prinesie len ťažkosti. Nebojte sa konfrontovať dieťa aj s nepríjemnými pocitmi, venujte sa v rozhovoroch aj tomu, čo sa mu nepočúva až tak ľahko. Naučte sa, ako sa vysporiadať so situáciami, ktoré nie sú podľa jeho predstáv. Trvajte na plnení základných povinností, hoci sa dieťaťu nemusia páčiť.