Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - október 2014

Spolupatričnosť.


Všetci máme základnú potrebu byť "súčasťou" určitej skupiny. Ani dieťa nie je iné. Potrebuje sa presvedčiť o tom, že "my" sme jedna rodina. Základ takého pocitu sa tvorí už v rannom detstve. Od neho sa odvíja základná dôvera k ľuďom.
Všetci dobre vieme, že deti potrebujú lásku, no často si myslíme, že naše deti automaticky vedia, že ich máme radi. Veľa detí preto pociťuje, že sú nemilované. Mnohí mladí ľudia nikdy nepočuli slová "Mám ťa rád", aj keď sa o nich rodičia dobre starajú. Každé dieťa však potrebuje mať istotu, že je milované. Nikdy svojmu dieťaťu nedávajte najavo, že vaša láska k nemu je niečím podmienená - čímkoľvek!
Najdôležitejšie je, aby ste svoje dieťa milovali jednoducho preto, že je vaše. Dôvodom na lásku nemôže byť jeho dobré správanie alebo poslušnosť, dobré známky v škole či výborné výsledky v športe, ale samotná skutočnosť, že je vaše.
Príliš veľa rodičov hodnotí cenu svojho dieťaťa podľa toho, ako vyzerá a či je v spoločnosti úspešné. Dobrý dojem a inteligencia sú nepochybne plusom, ale láska od nich nezávisí.
Posmech a poníženie zakúsi občas každé dieťa. Niektoré deti však - pretože nie sú ani krásne, ani dostatočne inteligentné - s tým žijú po celý život. Tak sa ľahko stávajú obeťami falošných hodnôt vytvorených spoločnosťou a upadajú do depresie. Hodnota človeka sa však nedá merať jeho IQ!
Ľudia sa niekedy naivne domnievajú, že všetko, čo dieťa potrebuje na to, aby dobre prospievalo, je láska. To je však omyl, samotná láska nestačí. Môžete ňou ovplyvniť domáce prostredie, ale nie svet za dverami vášho domova.
Vaše dieťa musí byť schopné primerane sa vyrovnať s problémami, ktoré mu život pripraví.
Úlohou rodičovstva nie je ochraňovať dieťa pred každým príkorím, ale pripraviť ho, aby vedelo prijímať nevyhnutnú bolesť a povzniesť sa nad kritiku ostatných. Inými slovami, buď môžeme deti učiť, ako sa vyrovnať s falošnými hodnotami, ktoré spoločnosť vyžaduje, alebo dovolíme, aby slová a reakcie ostatných mali na ne zničujúci vplyv.
Váš príklad znamená mnoho. Ak sa viete zasmiať na svojich vlastných slabostiach a chybách, do veľkej miery tým pomôžete svojmu dieťaťu dostať sa cez ťažké chvíle života. Naučte ho prijímať vlastné chyby s úsmevom.