Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - apríl 2016

Výchova nie je hračka

Výchova nie je jednodňová záležitosť, výchova je celoživotný proces...
Väčšina z nás sa naučila hovoriť počas prvých dvoch rokov života. Dobrá komunikácia nie je automatická, či dokonca ľahko dosiahnuteľná. Dobrá komunikácia nie je možná, ak sa dvaja ľudia nerozhodnú na nej spolupracovať. Komunikácia je jadrom lásky. Všetci sa dožadujeme pochopenia, no treba, aby sme chápali aj seba samých a k tomu často potrebujeme vonkajšiu pomoc. Umenie rozhovoru je veľmi dôležité.
Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako komunikujete s deťmi? Koľko času im denne venujete?
Venujete pozornosť svojim deťom aj keď ste na smrť unavení a máte ešte kopec inej roboty? Ako veľmi je pre vás rodinná komunikácia dôležitá?
Viete, že otcove objatia sú tak isto dôležité ako matkine? Uvedomujete si niekedy, že matka s dieťaťom strávi najviac času?
Vzájomná komunikácia rodičov s deťmi v súčasnosti stále viac upadá. Rodičia nemajú na dieťa dostatok času, pretože sú často odcestovaní za prácou aj celé dlhé týždne, najmä otcovia. Matky nesú celú zodpovednosť za domácnosť, deti, prácu a keď by sa mali s deťmi rozprávať, je už často neskoro a sú unavené.
Matka má významný vplyv na rozvoj empatie, sebaúcty a dôvery a pozitívne by mala ovplyvňovať emocionálny vývin dieťaťa.
Rola otca je veľmi dôležitá pre dospievajúcu mládež, pretože otec býva veľkým vzorom nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá. Ako budú k sebe pristupovať v detstve, tak budú aj v budúcnosti a tak sa budú aj správať. Pokiaľ je otec akceptovaný matkou pozitívne, znamená to pre dieťa, že jeho hodnota a tým i hodnota mužskej role je potvrdená. Vzájomný vzťah rodičov je pre dieťa vzorom a dieťa ich vzťah považuje za normu, ktorú si prenáša do budúceho života. Milí rodičia, buďte teda dobrým vzorom pre svoje deti!