Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - február 2024

Signály naznačujúce v predškolskom veku problémy s učením

Veľa rodičov si myslí, že ak aj dieťa má pred nástupom do školy isté limity, po "zabehnutí sa" do školskémo režimu všetko doženie a nebude mať žiadne problémy. No nemusí to tak byť vždy.
V predškolskom období by mohlo byť prvým signálom napr.

  • ak dieťa nerozlišuje obrázky, nevníma detaily,
  • má ťažkosti v orientácii v priestore, kedy sa neorientuje, čo je nad, pod, vedľa, pri.

Ďalšou takou oblasťou je oblasť komunikácie. Tu si môžu všimnúť napr.

  • pomalšie tempo vybavovania si pojmov, mien, názvov. Nejde tu však o neznalosť, ale skrátka "mozog" im nedodá pohotovo odpovedajúci výraz.
  • Taktiež môže nepresne rozlišovať slová v hovorenej reči, čo sa vedie k nepresnostiam pri konverzácii, prípadne nevie udržať myšlienku.
  • Iným signálom, ktorý môže poukazovať na ťažkosti s pozornosťou je, či sa dieťa dokáže primerane sústrediť a koncentrovať na činnosť. V takomto prípade sledujeme, či ho pri činnosti vyrušia malé podnety ako je šepot, zazvonenie telefónu.
  • Prípadne si môžu u svojho dieťaťa všimnúť opakovaný nepokoj, vrtenie sa na stoličke, kopanie nožičkou pod stolom, prípadne neustále pohupovanie nožičkami.
  • Rodič si môže všimnúť, že jeho dieťa má problémy so zapamätávaním. Nevie si pohotovo vybaviť, kde si odložilo veci, hračku, kam ide a pod.
  • Ďalej to môžu byť aj ťažkosti v koordinácii pohybov, čo sa prejavuje narážaním do ľudí, stojacích predmetov, prípadne opakovane zhadzujú predmety.
  • Rodičia môžu pozorovať, že deti sú pohybovo ťažkopádne, majú problém so zapínaním gombíkov, pri ovládaní malých tlačidiel, pri navliekaní malých predmetov ako sú korálky, gombíky.