Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2018

Ako používať odmeny.

Ak matky používajú kladnú spätnú väzbu a vyzdvihnú to, čo ich deti urobili dobre, čo sa im podarilo a za čo ich chcú pochváliť, sú na správnej ceste. Kladná spätná väzba je najmocnejší nástroj, pretože podporuje dobré správanie detí. Je to vlastne veľmi jednoduché, lebo pochvalou a kladnými podnetmi povzbudzujeme dieťa, aby prijalo správne rozhodnutia. Ak dieťa niečo pozitívne urobí a vy to prehliadnete (alebo, čo je ešte horšie, považujete za samozrejmé, že poslúcha, že robí to, čo má), svoje správanie už nezopakuje, nebude ochotné sa ďalej usilovať, veď nemá prečo, rodič si to nevšimol. Ak sa deti v izbe pekne hrajú, je tam ticho, rodič si robí svoju prácu a dobré správanie detí prehliada. Často si dieťa všíma len vtedy, keď robí nezbedy, keď je v izbe krik, vtedy vchádza a ide riešiť situáciu.
Príklad:
Miško sa často háda a bije so svojím mladším bratom. Raz za čas sa objaví chvíľka, keď je medzi nimi všetko v poriadku a pekne sa hrajú. Vtedy ich treba pochváliť a upozorniť, že ste si ich správanie všimli.
Posilňovanie správneho správania postupne vymizne to negatívne.
Ak rodičia pochopia, že je v ich záujme deti odmeňovať, povzbudzovať a viesť k správnym rozhodnutiam, vychovajú z nich zrelých a samostatných jedincov.
Ak dieťa chválite, buďte konkrétni. Pochváľte určité správanie, nielen dieťa. Nedávajte do pochvaly podmienky (urob to tak aj nabudúce) ani o ňom nehovorte všeobecne (taký si teraz dobrý chlapec, keď si...).
Dávajte najavo, že veríte v jeho schopnosti.
"S tým si si dobre poradil." "Myslím, že to zvládneš, máš na to!" Dieťa potrebuje vedieť, že ho milujete a vážite si ho. Prijímate ho preto, čím je, a nie preto, čo robí a ako sa správa.
Vetu: "Mám ťa rád a vždy to tak bude, aj vtedy, keď ma hneváš a vyvádzaš, len mi je ľúto, že sa hádaš s bratom."
Všímajte si jeho snahu a zlepšenia.
"Pozri sa, čo si dosiahol ...ako si sa zlepšil."
"Dosiahol si dobrý výsledok...som hrdá!"
Zdôrazňujte význam usilovnej práce.
"Veď ty si už dokážeš obuť topánky. Teraz sa ich naučíme aj zapnúť."
Žiadajte od detí zodpovednosť!
"To závisí od teba." "Páči sa ti to, tak som spokojná aj ja." "Rozhodni si to sám."