Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - máj 2017

Ako docieliť, aby deti poslúchali.


Za najbližšieho človeka dieťa pokladá matku, a tak sa spolieha, že ho bude mať rada a nezavrhne, nech by robilo čokoľvek. Preto si na matke brúsi svoju osobnosť a typy nevhodného správania.
Kedysi bola výchova veľmi autoritatívna, dnes bojujeme s prehnaným liberalizmom. Ten je častý u rodičov, ktorí majú na svoje deti zriedka čas a trpia výčitkami, že s nimi nie sú stále.
Rodičia sú s deťmi kamaráti, ale tým deti strácajú hranice, čo si voči rodičovi môžu dovoliť a čo už nie. Mali by ste hľadať strednú cestu. Prísnosť nespočíva v tom, že deti musia urobiť presne to, čo povie rodič. Ide skôr o dôslednosť. Ak raz rodič niečo povie, mal by tvrať na splnení svojich príkazov. Nemenej dôležitá je láskavosť. Deti dnes potrebujú veľa lásky a miloty, pretože svet je na ne tvrdý. Berte do úvahy pocity svojho dieťaťa (je nahnevané, nechce sa mu...). Zapojte ho do problému, napríklad: "Spomínaš si, ako nemáš rád, keď ti niekto berie obľúbené autíčko?"
Čo znamená vychovať poslušné dieťa so zdravým zmyslom pre sebakontrolu? Skúste si spomenúť, ako vychovávali vás, prečo ste boli ochotní svoje správanie zmeniť a, naopak, prečo nie.
Povaha dieťaťa a jeho temperament sa nedajú zmeniť, je len na vás rodičoch, ako ich budete rozvíjať. Pri snahe o zlepšenie svojej výchovy buďte dôslední. Nedávajte desať príkazov, stačí jeden. Dbajte však na to, aby ho dieťa splnilo. A čo je dôležité, deti treba veľa chváliť! Nekupovať si ich sladkosťami a hračkami. Najlepšou odmenou je pozornosť, ktorú im venujete. Navrhnite dieťaťu:"Ak mi teraz pomôžeš, budeme mať potom čas zahrať sa spolu."
Alebo ho ako odmenu pozvite do kina či do zoologickej záhrady, ta, kde spolu môžete niečo zažiť a naučiť sa. Ujasnite si, aký trest je pre dieťa účinný. "Správny" trest by mal byť založený na pravidle: "Neposlúchol si, preto ti zoberiem.....na ktorej ti záleží, alebo niečo, čo máš rád." Prirodzene, len na krátky čas (hodinu, deň). Napríklad v známej situácii s "letiacimi hračkami", čiže hračkami, ktoré dieťa zahodilo na zem, hoci sme ho upozornili, že s hračkami sa takto nezaobchádza, ich vyložíme na skriňu a dostane ich až na druhý deň. Pripravte si doma vlastné rodinné výchovné pravidlá, ktoré pomôžu určiť a upevniť hranice bez toho, aby ste útočili na osobnosť dieťaťa, zohľadnite jeho vek, temperament a svoje výchovné zásady.