Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - február 2014

Problém nedostatočnej sebahodnoty

Hádam každého niekedy trápil pocit, že za veľa nestojí. Pocity menejcennosti trápia už malé deti, ale zvlášť bolestne sa prejavujú u mladých ľudí v období dospievania. Mnohí dospievajúci prežívajú horké sklamania z toho, kým sú, ako vyzerajú a čo dosiahli. S pocitom menejcennosti a nedostatočnosti zápasia ľudia v každom veku. Päťročné dieťa si potrebuje dokázať, ako je pre ľudí okolo seba dôležité.
Pocity nedostatočnosti trápia ľudí aj v produktívnom veku. S nízkym vedomím vlastnej hodnoty sa musia vyrovnávať aj starší ľudia, ktorí žijú vo svete oslavujúcom mladosť a krásu. Budúce šťastie vášho dieťaťa závisí od jeho vlastnej predstavy o sebe. Všetko ostatné je predznamenané týmto základným postojom. To, čo vaše dieťa cíti voči sebe samému, predurčuje jeho úspech, alebo naopak zlyhanie vo všetkom jeho životnom úsilí.
To, ako vníma samo seba, ovplyvňuje jeho životné normy a správanie. Podľa toho si vyberá kamarátov, školu a tiež budúce povolanie. Vnímanie seba samého ovplyvňuje dokonca aj jeho morálne a duchovné hodnoty a v konečnom dôsledku každé jeho rozhodnutie.
Aj jednoduché slovo alebo čin, rovnako ako spôsob výchovy môže budovať, alebo ničiť predstavu vášho dieťaťa o sebe. Deti i dospelí, ktorí majú úctu sami k sebe, sú úspešnejší než tí, ktorí sa stále ponižujú a trpia neistotou. Človek, ktorý má zdravé sebavedomie, má rád sám seba, dôveruje si a dôveruje aj svojim schopnostiam, je spokojný so svojim životom a prácou. Pretože si verí, môže si dovoliť tu a tam riskovať v snahe dosiahnuť ďalšie ciele. S prípadným neúspechom je schopný vyrovnať sa bez toho, že by sa neľútostne obviňoval. Má odvahu začať znovu a ísť ďalej. Každý sa môže dostať zo svojich chybných zabehaných koľají a začať znovu. Ľudia so sebaúctou nielenže poznajú vlastnú hodnotu, ale majú aj vedomie dôležitého životného poslania. Takí ľudia sa cítia byť milovaní, a preto môžu skutočne milovať druhých. Pretože sa sami cítia dobre, sú schopní pozitívnej odozvy v medziľudských vzťahoch. Vezmite do úvahy skutočnosť, že väčšina z nás nebola k rodičovstvu nijako vedená ani naň odborne pripravovaná. Na takéto pomery robíme úžasnú prácu.