Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - október 2020

Hudba a vplyv na dieťa.


Počas dospievania veľa detí čelí výzvam, ako sa spoločensky prispôsobiť. Najlepším spôsobom, ako im pomôcť, je povzbudiť ich, aby sa naučili hrať na hudobný nástroj alebo sa stali súčasťou speváckej skupiny. To im pomôže rozvíjať sociálne zručnosti, ako napríklad to, ako sa majú stýkať s inými ľuďmi, ako pracovať v tíme, zároveň sa naučia disciplíne a vytrvalosti. Ešte predtým, ako deti dokážu hovoriť, ich bľabotanie a zvukové hry im pomáhajú rozvíjať nervové dráhy potrebné na rozvoj reči. Deti ľahko a rýchlo napodobňujú hudbu a zvuky, ktoré počujú, je to pre ne ďalší spôsob, ako porozumieť svetu okolo nich.

Zlepšuje jemnú a hrubú motoriku
Tvorba hudby, najmä ak zahŕňa tlieskanie, poskakovanie či tanec, môže pomôcť vylepšiť jemné a hrubé motorické zručnosti dieťaťa. Jednoduché skladby, tak môžu pomôcť pri budovaní koordinácie mozgu a tela. Všetky tieto činnosti pomáhajú budovať dôležité spojenia v mnohých častiach vyvíjajúceho sa detského mozgu počas tohto nevyhnutného času rozvoja.

Ovplyvňuje náladu dieťaťa
Hudba môže pozitívne zmeniť náladu dieťaťa. Môže byť použitá na povzbudenie, upokojenie alebo zapojenie do aktívnej hry, ale aj na príjemné uspávanie.

Je to výborný komunikačný nástroj
Hudba a tanec pomáhajú deťom rozvíjať ich jazykové a pohybové schopnosti. Predškoláci sa prostredníctvom tanca a hudby učia o emóciách. A práve prostredníctvom hudby a tanca dokážu uvoľniť prípadné napätie.

Pomáha budovať sebadôveru
Ak si všimnete, že vaše dieťa má problémy so sebadôverou, môžete ho povzbudiť, aby sa naučilo hrať na hudobný nástroj. Keď si dieťa uvedomí, že si môže samo rozvíjať svoje zručnosti, dáva mu to pocit väčšej sebadôvery, ktorú potrebuje. Postupom času ako a bude zlepšovať, bude viac veriť vo svoje schopnosti.