Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2021

Premena rodiny.


Skúsenosti učiteliek s dlhou praxou upozorňujú na premenu rodín. Ešte pred niekoľkými rokmi, keď viedla mamička dieťa do škôlky, brala ako prestíž a vizitku rodinnej výchovy všetko, čo už dieťa vie: obuť si samo topánky, obliecť sa, vysmrkať sa, umyť si ruky, vysloviť "r", hovoriť holé vety apod. S týmto sa už skoro nikto netrápi. Veď ho to v materskej škole naučia.
Veľkú úlohu kedysi hrali staré mamy, ktoré išli do dôchodku po päťdesiatke a pomáhali rodičom s výchovou. Predĺžený vek odchodu do dôchodku má dnes veľký podiel na tom, že nedochádza k medzi generačnému odovzdávaniu skúseností v rodine. Problém je aj v tom, že dnešné mamičky nechcú počuť o svojich deťoch nič negatívne a to ani mamičky, ktoré trpia "dieťacentrizmom," pre ktoré sú všetky potreby dieťaťa prvoradé. Vraj preto niektorí detskí lekári už ani neriešia komunikačné schopnosti detí a povedia rodičom, že je ich dieťa osobnosťou a začne rozprávať, až príde jeho čas. Materská škola potom veľmi často rieši vyjadrovacie schopnosti detí.
Predškolská výchova na Slovensku je na vysokej úrovni a preto má aj veľkú zásluhu na tom, že u detí prostredníctvom hier systematicky rozvíja kognitívne schopnosti ktorými dieťa vníma okolitý svet. Predovšetkým tento prístup konkuruje mobilným technológiám, ktoré dostávajú do ruky už batoľatá. Videohry na tabletách a mobiloch nemajú v rámci učenia veľký efekt, ba dokonca zhoršujú vývin reči dieťaťa. Odborníci sa domnievajú, že pravdepodobnou príčinou, prečo technika spomaľuje rečový vývoj dieťaťa je tá skutočnosť, že sa deti odjakživa učili reč prostredníctvom gest v interaktívnej komunikácii s dospelým. Malé deti sa lepšie učia od ľudí než z obrazoviek.
Mali kedysi mamičky viacej času na deti? Počas ich materskej dovolenky sa v ich práci nič moc nezmenilo a nehrozila im ani strata zamestnania.
Aké sú dnes dôvody, ktoré nútia mamičky na materskej dovolenke pracovať? Zachovanie si vyššej životnej úrovne? Splácanie hypotéky? Udržanie si pracovného miesta? Udržanie si odbornosti? Konkurenčný boj ich núti, aby plánovali, ako zladiť prácu a domácnosť. Štatistiky ukazujú, že iba jedna matka z desiatich sa stará o svoje dieťa tak, ako si to naplánovala počas tehotenstva. Po pôrode väčšina z nich zistí, že ich stereotypná starostlivosť o dieťa a domácnosť nenaplňuje, a hľadajú sebarealizovanie mimo rodiny. Pritom sú presvedčené, že je potrebné dieťa neustále zamestnávať. Veď v čase, keď kulminovala pandémia, zostávali v materskej škole prevažne deti matiek, ktoré sú s druhým dieťaťom doma, ak isto ako cez prázdniny. Priznali, že nevedia ako dieťa "zabaviť" inak než na tablete.
Pripravenosť dieťaťa ktoré navštevuje materskú školu je dnes zásadná v tom, ako uspeje v stále sa zrýchľujúcom svete. Predĺženie rodičovskej dovolenky ukázalo, že o úspechu dieťaťa už zväčša nerozhoduje rodina.