Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2014

Príznaky odmietnutého dieťaťa.


Mnoho detí má pocity odmietnutia, pretože im bolo povedané, že sa narodili v nevhodnom čase alebo že si rodičia priali potomka iného pohlavia. Niektoré páry sú natoľko emocionálne nevyzreté, že nie sú schopné prevziať rodičovskú zodpovednosť. Dieťa podľa nich vyžaduje priveľa starostlivosti a zaťažuje rodinný rozpočet. Iní rodičia môžu byť v hĺbke duše rozčarovaní, keď zistia, že ich dieťa je len priemerné. Tieto deti môžu byť mnohostranne nadané, ale ak sú rodičovské sny a ciele nereálne, dotkne sa ich to bez ohľadu na to, aké sú šikovné. Budú vyrastať s predstavou, že nie sú dosť dobré, pretože nesplnili predstavy svojich rodičov.
Možno vás tiež zaujíma, či sa vaše dieťa cíti odstrčené. Je to vôbec možné zistiť? Áno. Medzi detskými emóciami dominuje strach z neúspechu. Obviňovanie a výčitky vedú dieťa k tomu, že sa zameriava predovšetkým na získavanie argumentov na svoju obranu. Taký strach a neistota sú pre dieťa emocionálne a fyzicky vyčerpávajúce.
Rodičia, ktorí si všimnú, že ich dieťaťu chýba pocit sebaúcty, sa môžu presvedčiť, že vytvorenie láskyplnej atmosféry, v ktorej dieťa cíti, že je prijímané, časom všetko zmení.
Je ale pravda, že čím dlhšie dieťa žije s predstavou, že za veľa nestojí, tým hlbšie sa v ňom zakorení odpor k sebe samému a tým horšie sa odstraňujú negatívne pocity.
Čím horšie sa dieťa správa, tým väčšiu pozornosť vyžaduje. Čím horšie je jeho správanie, čím viac hnevá - tým viac túži po pozornosti a prijatí, tým viac vás potrebuje.
Prejavy nízkeho sebavedomia sú: neschopnosť rozhodovať sa, útek do sveta fantázie, opakované a úmyselné nevhodné správanie, abnormálna snaha zapáčiť sa, plačlivé prejavy, precitlivenosť, uráža seba aj ostatných, telesné príznaky - nadváha, slabý a neistý hlas, zlé držanie tela, oči bez lesku, uhýbanie priamemu pohľadu.
Ak chcete dieťaťu pomôcť, aby malo zo seba dobrý pocit, začnite u seba! Nezabudnite, že ste pre svoje dieťa vzorom. Váš potomok čoskoro vycíti každý váš výpadok sebadôvery. Nedostatok sebaúcty sa často prenáša reťazovou reakciou z generácie na generáciu. Ak si neveríte, nakazíte tým aj svoje dieťa. Šťastie je vedieť, že za niečo stojím. Tým, že pomôžete dieťaťu získať zdravé sebavedomie. Dáte mu nesmierne cenný dar a zároveň môžete lepšie porozumieť slovu láska, ktoré je základným kameňom rodinného šťastia.