Materská ąkola v Uníne

Unín Materská ąkola

M© Unín

Pre rodičov - máj 2012

Môj 5-ročný syn nám doma hrá na nervy. Nachádzame spôsob, ktorým by sme ho prinútili spa» vo vhodnom čase. Hračky nechá porozhadzované po celom dome, je len to, čo mu chutí neuspokojí sa, kým nedostane vąetko, čo chce. Neviem, ako tento problém vyrieąi»."

Podobné prípady sú časté. Rodičia premrhali niekoµko vzácnych , jedinečných a nenahraditeµných rokov, keď mali čas daný na výchovu die»a»a.