Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2012

Pranostika
znamená predpoveď, ktorá sa spája s určitým dňom, alebo mesiacom. Životná múdrosť, ktorá spája určité meteorologické javy a ročné obdobia, je založená na dlhodobej ľudskej skúsenosti a vychádza tiež z dlhodobých historických pozorovaní. V istom ohľade predchádzali meteorológii a jej meteorologickým modelom. Od nepamäti si ľudia v povedomí zachovávali rôzne prírodné úkazy, poveternostné javy, chovanie zvierat v prírode, počasie, niekedy i katastrofy menšieho i väčšieho rozsahu, ktoré vznikali v určitý deň, i za obdobie.

Pranostiky na mesiac November

 • Do Všechsvätých babské leto, po Všechsvätých tepla nieto
 • Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu
 • Na svätého Huberta, ide teplo do čerta
 • Studený november - zelený január
 • Keď na jeseň bolo mnoho hmly, bude veľa snehu
 • Keď dlho lístie nepadá, tuhá zima sa prikráda
 • Aký november, taký budúci marec
 • Hrmí v novembri mesiaci, nech sa tešia sedliaci
 • Ak v novembri hrmí, sneží, úrodný rok za tým beží
 • Ak je na Martina hmlisto, bude mierna zima isto
 • Keď na Martina list zo stromu neopadol, bude tuhá zima
 • Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí
 • Katarína na blate, Vianoce na ľade
 • Na sv. Katarínu zalezieme pod perinu
 • Keď na deň Všechsvätých prinesie zimu, tak Martin prinesie leto
 • Svätý Teodor - mrazy lezú z hôr
 • Od sv. Martina zahreje len perina
 • Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima
 • Na svätého Martina drž sa, synku, komína
 • Po Martine už zima nežartuje
 • Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima
 • Svätá Cecilie snehom polia kryje
 • Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február
 • Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne
 • Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží
 • Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok
 • Na začiatku novembra teplo so zimou sa háda
 • Dážď martinský znamená mráz a suchotu
 • Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu
 • Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí drahotu
 • Keď padá na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni
 • Na Martina medveď líha
 • Svieti-li na Martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená
 • Katarína má šumné meno, lenže chladné veno
 • Katarína na ľade, svätý Štefan na blate
 • Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie
 • Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne
 • Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli
 • Na Ondreja ide orať len krivý gazda
 • Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk
 • Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora
 • Biely Ondrej, zlý rok
 • Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia
 • Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája
 • Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok